POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 17.3.2019 DO 24.3.2019

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

17.březen

2019

NEDĚLE

2.NEDĚLE POSTNÍ

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

7:00

 

 

10:00

 

15:30

Za živé a †  JOSEFY 

a  JOSEFKY

Za†rodiče MAZÁČOVY, VAŠ-ŤÁKOVY, BARTOŠÍKOVY

a živou r0dinu

Setkání s o.Markem Váchou

 

18.březen

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ PO 2.NEDĚLI POSTNÍ

ZE SLAVNOSTI SV. JOSEFA

18:00

Křížová cesta se Scholičkou

Za†rodiče, bratra a za rodinu

DOLEŽALOVU a PUDELKOVU

 

19.březen

ÚTERÝ

SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE

6:30

Za †  Josefa OTÉPKU, živou a

 †  rodinu a nemocnou osobu

 

18:00 hod.: MODLITBY MATEK, 19:00 hod.. MODLITBY OTCŮ!

 

20.březen STŘEDA

STŘEDA  

PO 2.NEDĚLI POSTNÍ

18:00

Křížová cesta s Josefy

Za †  Ludmilu VAVRUŠKOVU

a živou rodinu

 

PO MŠI SVATÉ: SETKÁNÍ KATECHUMENŮ NA FAŘE!

 

21.březen

ČTVRTEK

ČTVRTEK

PO 2.NEDĚLI POSTNÍ

6:30

Za uzdravení duše i těla

 

22.březen

PÁTEK

PÁTEK

PO 2.NEDĚLI POSTNÍ

18:00

 

Křížová cesta s Orly

Za † rodiče HEJDOVY, syna

Antonína a duše v očistci

 

PO MŠI SV.: SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE – MEETINA!

 

23.březen

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

 

18:00

Za † Marii HOREHLEĎOVU

a požehnání pro živou rod.

 

24.březen

2019

NEDĚLE

3.NEDĚLE POSTNÍ

I. SKRUTINIA NAŠICH KATECHU

MENŮ  

7:00

 

 

10:00

15:00

Za † Marii BUDAŘOVU

a živou rodinu

Za farní

společenství

Kající pobožnost

Úklid kostela Svatého Ducha od 18.3.2019  – 24.3.2019 má skupina č.2:

Grebeníčková Jar., Slavíková Božena, Hašová Marie,  Roučková Marie, 

Panáčková Marie,  Malinová Martina

Pán Bůh zaplať za dar 10 000,- Kč od Bohu známého dárce na nový kostel!