POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 1.12.2019 DO 8.12.2019

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

1.prosinec

2019

NEDĚLE

1.NEDĚLE ADVENTNÍ

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

7:00

 

 

10:00

Za † rodiče VARAĎOVY,

ŠPAČKOVY a požehnání

pro živou rodinu

Za † Marii VEČEŘOVU, man-žela, dvoje rodiče, babičku

SHÁNĚLOVU a živou rodinu

(Po mši sv.: křty Šimona Petra, Doroty a Jindřicha Antonína)

 

2.prosinecPONDĚLÍ

PONDĚLÍ

PO 1.NEDĚLI ADVENTNÍ

Roráty 18:00

Za † Ludmilu PSOTKOVU,

manžela, sestru, živou

a † rodinu a duše v očistci

 

PO  MŠI SV.: SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ SENIORŮ!

PO MŠI SV.: SETKÁNÍ EKONOMICKÉ RADY NA FAŘE!

 

3.prosinec

ÚTERÝ

PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO, kněze

Roráty 10:00

Za učitele, vychovatele 

a děti KMŠ

 

18:00 hod.: MODLITBY MATEK, 19:00 hod.: MODLITBY OTCŮ!

 

4.prosinec

STŘEDA

STŘEDA

PO 1.NEDĚLI ADVENTNÍ

Roráty 18:00

Za úctu k životu, nenarozené

děti a duše v očistci

 

PO MŠI SV.: SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY NA FAŘE!

 

5.prosinec

ČTVRTEK

ČTVRTEK PO 1.NEDĚLI ADVENTNÍ

Roráty 6:30

Za † Davida BARTOŠÍKA

 

6.prosinec

PÁTEK

PAMÁTKA SV. MIKULÁŠE, biskupa

Roráty 17:00

Za †  manžela

a živou rodinu HAŠOVU

 

NA MŠI NAVAZUJE HRA (kterou připravilo společenství mládeže), SETKÁNÍ S MIKULÁŠEM A NADÍLKA! Zveme všechny děti!

 

7.prosinec

SOBOTA

PAMÁTKA SV. AMBROŽE, biskupa a učitele církve

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

Roráty7:00

18:00

Za  živé a  † kněze

a duše v očistci

ZaJosefa a Emílii ŠKÁROVY

a živou a †  rodinu

 

8.prosinec

2019

NEDĚLE

2.NEDĚLE ADVENTNÍ

 

7:00

 

10:00

Za farníky a dobrodince

nového kostela

Za živou a †  rodinu VESELOU

(Po mši: křest Rozálie Směšné)

Úklid kostela Svatého Ducha od 2.12.2019  – 8.12.2019 má skupina č.9:

Kafková Božena, Suchánková Josefa,  Vavřincová Pavla, Blahová Anna

a Panáčková Marie

Od 1.neděle adventní zapisujeme intence-úmysly mší sv. na I.pololetí 2020!

Do 12.12. nahlaste, prosím,  v sakristii nebo na faře návštěvy nemocných (uskuteční se ve čtvrtek 19.12. a v pátek 20.12.2019)!