POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 5.4.2020 DO 12.4.2020

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

5.duben

2020

NEDĚLE

KVĚTNÁ NEDĚLE

„PAŠIJOVÁ“

ZAČÍNÁ SVATÝ TÝDEN

Dary na nový chrám můžete zaslat na účet nového kostela nebo dát do pokladničky v  kostele

! 7:00 !

 

 

!10:00

 

15:00

– 17:00

Za  farní  společenství

Za † Ladislava MANDÍKA

(k nedožitým 80.nar.)

živou a † rodinu a duše v oč.

Možnost svátosti smíření !

(budou přítomni 3 zpovědníci)

Zpověď může proběhnout za

dodržení všech současných

opatření! Pokud přijdete ke svátosti

smíření, můžete přinést

POSTNÍ ALMUŽNU !

 

VŠECHNY MŠE SV. JSOU NEVEŘEJNÉ, VYSÍLANÉ PŘÍMÝM PŘENOSEM!

 

6. duben

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

SVATÉHO TÝDNE

 ! 18:00 !

Za † Františku HABARTOVU, manžela, sourozence a rodiče

 

7.4. ÚT

ÚTERÝ   SVATÉHO TÝDNE

! 6:30 !

Na vlastní úmysl

 

8. duben STŘEDA

STŘEDA

SVATÉHO TÝDNE

 ! 18:00 !

Za  † Janu ZELINKOVU

a živou rodinu

 

9.duben

ČTVRTEK

ZELENÝ ČTVRTEK  POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA JEŽÍŠE

!18:00!

Za  nová kněžská a řeholní

povolání z naší farnosti

 

10.duben

PÁTEK

VELKÝ PÁTEK

DEN PŘÍSNÉHO POSTU

(od 14 let od masa, 18-60 let jednodenní nasycení)

9:00

15:00

!18:00!

Pobožnost Křížové cesty

Novéna k Božímu milosrdenství

OBŘADY UMUČENÍ NAŠEHO

PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

 

11.duben

SOBOTA

VIGILIE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

! 20:00!

Za živé a † farníky

a spoluobčany Starého Města

 

12.duben

2020

NEDĚLE

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ pouze   každý doma (modlitby      jsou na webu farnosti!

! 8:00 !

 

 

!10:00!

 

Za † Františka a Marii

TRUBAČÍKOVY, živ. a † rod.

 Za † rodiče Ludmilu a Josefa

PAVLICOVY, jejich syna Josefa

a živou rodinu

Úklid kostela Svatého Ducha od 6.4.2020  – 12.4.2020 má skupina č.7:

Berková Marie, Brímusová Lenka, Pavlicová Františka, Nožičková Hana,

Zálešáková Dagmar a Anna Číhalová (uklízí nejpozději na Zelený čtvrtek dopoledne!)

Letos, vzhledem k opatřením kvůli pandemii, rozhodl o.arcibiskup: Nebude instalován Boží hrob a nebudou organizovány adorační služby během Tridua. Svaté přijímání, Sbírka na Svatou Zemi a Kněžský seminář se přesouvají až na veřejné bohoslužby!