POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 20.1.2019 DO 27.1.2019

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

20.leden

2019

NEDĚLE

2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

„ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ“

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

7:00

 

10:00

Za živou † rodinu

JURKASOVU a HANÁČKOVU

Za farníky

a dobrodince nového kostela

 

18.-25.1. PROBÍHÁ TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.

Letos připravili modlitby a texty křesťané z Indonésie. Nosným textem

je Dt 16,18-20: „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“

 

21. leden

PONDĚLÍ

PAMÁTKA SV.ANEŽKY ŘÍMSKÉ, panny a mučednice

18:00

Za † Antonii ZAPLETALOVU

(k nedož. 80.nar.) a požehnání

pro živou rodinu

 

22. leden

ÚTERÝ

ÚTERÝ

2.TÝDNE V MEZIDOBÍ

6:30

Za nenarozené děti, úctu

k životu a duše v očistci

 

18:00 hod.: MODLITBY MATEK, 19:00 hod.. MODLITBY OTCŮ!

 

23. leden

STŘEDA

STŘEDA   2.TÝDNE V MEZIDOBÍ

18:00

VOLNÝ ÚMYSL

 

PO MŠI SVATÉ: SETKÁNÍ KATECHUMENŮ NA FAŘE!

 

24. leden

ČTVRTEK

PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, biskupa a uč.c.

6:30

Na poděkování za dar křtu

 

25. leden

PÁTEK

SVÁTEK OBRÁCENÍ

SV. PAVLA, apoštola

 18:00

Za † rodiče CÍCHOVY

a živou rodinu

 

PO MŠI SV.: SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE – MEETINA!

 

26.leden

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

 

18:00

Za † Václava PAVLICU,

bratra a sestru, † rodiče

a živou rodinu PAVLICOVU

 

27.leden

2019

NEDĚLE

3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

K uctění budou ostatky sv. Ludvíka a Zelie Martinovy (rodičů sv. Terezie z Lisieus)

7:00

 

10:00

Za farní

společenství

Za † Františka a Marii

TALÁKOVY,celou živ. a†rod.

Úklid kostela Svatého Ducha od 21.1.2019  – 27.1.2019 má skupina č.4:

Obdržálková Anna, Marášková Marie, Chlachulová Marie, Vlčková Helena,

Foltýnková Jitka a Ingrová Dagmar

Farnost Šternerk nás srdečně zve na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK v sobotu 2.2. Program je na vývěsce. Maminky, babičky prosíme, aby se přihlásily na faru do

UH do 27.1. Organizovaný autobus pojede v 7:05 h. ze zastávky u nov.kostela

Sbírka na nový kostel (13.1.) vynesla obnos: 25 050,- Kč. Výtěžek z Děkanátního plesu (po odečtení všech nákladů) činí  72 500,- Kč. Děkanátní rada kněží rozhodla (16.1.) takto: 12 500,- Kč na provoz děkanátní kanceláře v UH, 60 000,- Kč na nový kostel. Pán Bůh zaplať všem dárcům!