POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 23.1.2022 DO 30.1.2022

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

23.leden

2022

NEDĚLE

 

3.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

„ZA JEDNOTU“

 

7:00

 

 

10:00

 

Za † rodiče CÍCHOVY

a živou rodinu

Za farní společenství

(Při mši svaté: křest Borise

Františka z Assisi BUČKA)

 

24.leden

2022

PONDĚLÍ

PAMÁTKA SV. FRANTIŠKA SALESKÉHO, kněze

15:00

18:00

Pohřeb † Jana PETRA

Na poděkování

za milost křtu

 

Od 18.-25.1. probíhá TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ.

Letos byla výběrem tématu a přípravou textů  pověřena Rada církví Blízkého východu z libanonského

 Bejrútu.Ta  zvolila téma „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit“ (Mt 2,2).

 

25.leden

ÚTERÝ

SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA

6:30

Za † Adélu, Evu a Františka

 

26.leden

2022

STŘEDA

PAMÁTKA SV. TIMOTEJE A TITA, biskupů

Od 17:30

18:00

ADORACE za synodální proces

Za † kmotry ŠABRŠULOVY,

živé a  † kmotřence

 

27.leden

ČTVRTEK

ČTVRTEK

3.TÝDNE V MEZIDOBÍ

6:30

Za milosrdenství pro živou

rodinu a za  † předky

 

28.leden

2022

PÁTEK

PAMÁTKA SV. TOMÁŠE AKVINSKÉHO, kněze a uč.c.

Requiem 14:30

18:00

a pohřeb † Františka FOLTÝNKA

Na poděkování za dar života,

Boží milosti, lásku,

pomoc a sílu v těžkostech

 

PO MŠI SVATÉ: SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE!

 

29.leden

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

 

18:00

Na poděkování za dar života,

a živou a † rodinu

 

30.leden

2022

NEDĚLE

 

4.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

7:00

 

 

10:00

 

Za farní

společenství

Za rodiny a děti – budoucí

prvokomunikanty

(Při mši svaté: lucernárium

a představení dětí)

Úklid kostela Svatého Ducha od 24.1.2022  – 30.1.2022 má skupina č.11:

Rodiče s dětmi (nová skupina – kdo chce, může se zapojit)

Sbírka na dostavbu nového kostela (16.1.) vynesla obnos: 35 000,- Kč.  Pán Bůh zaplať!