POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 14.8.2022 DO 21.8.2022

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

14.srpen

2022

NEDĚLE

 

20.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

7:00

 

 

10:00

Ke cti

Ducha svatého

Za farní společenství

(po mši: křest Alberta DIBĎÁKA)

 

15.srpen

PONDĚLÍ

SLAVNOST NANEBEVZETÍ  PANNY MARIE

 

Requiem 11:00

a pohřeb†Tibora MAROVIČE

 

 

16.srpen

ÚTERÝ

ÚTERÝ

20.TÝDNE V MEZIDOBÍ

 

MŠE SVATÁ NEBUDE

 

17.srpen

STŘEDA

STŘEDA

20.TÝDNE V MEZIDOBÍ

 

MŠE SVATÁ NEBUDE

 

18.srpen

ČTVRTEK

ČTVRTEK

20.TÝDNE V MEZIDOBÍ

 

MŠE SVATÁ NEBUDE

 

19.srpen

PÁTEK

PÁTEK

20.TÝDNE V MEZIDOBÍ

 

MŠE SVATÁ NEBUDE

 

20.srpen

SOBOTA

SVATEBNÍ MŠE SVATÁ

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

10:00

18:00

Richarda a Michaely Fryštákových

Za † rodiče, sourozence,

manžela a  požehnání

pro živou rodinu

 

21.srpen

2022

NEDĚLE

 

21.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

 

7:00

 

 

10:00

Za † rodiče KRPALOVY

a živou rodinu

Za farní společenství 

a dobrodince nového kostela

Úklid kostela Svatého Ducha od 15.8.-21.8.2022 má skupina č. 7:  

Berková Marie, Brímusová Lenka, Pavlicová Františka, Nožičková Hana,

Zálešáková Dagmar a Anna Číhalová (uklízí vždy v pátek v 8:00 hodin)

V týdnu 15.-19.8. se v případě pohřbu obracejte přímo na pohřební službu nebo na  o.Josefa Rýznara z Nedakonic!

ZAPISUJEME INTENCE– ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA II.POLOLETÍ ROKU 2022!

V roce 2022  uplyne 6 let od posledního udílení svátosti biřmování v naší farnosti.

Biřmování patří spolu se křtem a eucharistií ke „svátostem iniciačním“. Skrze dary Ducha má být posíleno (biřmováno) všechno, co je slabé díky slabostem naší přirozenosti. Biřmování  je upevněním a rozšířením daru Ducha sv., který každý křesťan obdržel  při křtu. Je zpečetěním toho, že patříme Bohu, který nás vede k naplněnému životu. Máme se stát dospělými křesťany - svědky našeho Boha v tomto světě.Měl bys ses pro ni rozhodnout, pokud si pokřtěn a přijal si svátost eucharistie a  bude Ti příští rok (2023) 14 let.  Horní věková hranice není omezena Biřmování se vyžaduje také tehdy,  když přijímáš službu kmotrovství u křtu! Během letošních prázdnin a měsíce září můžeš vyplnit přihlášku (je k dispozici v kostele a na webu farnosti: www.farnoststaremesto.cz) a odevzdat v sakristii nebo na faře. Přípravu zahájíme v říjnu t. r.