POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 16.6.2019 DO 23.6.2019

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

16.června

2019

NEDĚLE

SLAVNOST

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

7:00

 

 

! 9:30 !

1.sv.přijímání

Za farníky a živé

a † ANTONÍNY a ANTONIE

Za  děti – prvokomunikanty, jejich rodiny a za

dobrodince nového kostela

 

17.června

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

11 TÝDNE V MEZIDOBÍ

 

6:30

Za † Vlastu BILÍKOVU

z Boršic

 

18.června

ÚTERÝ

ÚTERÝ 

11 TÝDNE V MEZIDOBÍ

18:00

Na poděkování

za dar kněžství

 

19.června STŘEDA

STŘEDA

11 TÝDNE V MEZIDOBÍ

18:00

Za  †  rodiče Petra a Emílii

BUREŠOVY, dvoje † prarodiče

a duše v očistci

 

20.června

ČTVRTEK

SLAVNOST

TĚLA A KRVE PÁNĚ

18:00

Za farní společenství

 

PO MŠI SVATÉ: Průvod s Nejsvětější Svátostí

ulicemi Zelnitiusova a Jezuitská

 

21.června

PÁTEK

PAMÁTKA SV. ALOISE GONZAGY, řeholníka

18:00

 

Za  †  rodiče KOTKOVY, KRA-

VÁČKOVY, syna Josefa

a živou rodinu

 

22.června

SOBOTA

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

18:00 

Za†rodiče Matouše a Antonii VĚRNÉ, bratry Antonína

a Jaroslava a živou rodinu

 

23.června

2019

NEDĚLE

12.NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

7:00

 

 

10:00

Na

vlastní úmysl

Za  

dárce farnosti

Úklid kostela Svatého Ducha od 17.6.2019  – 23.6.2019 má skupina č.5:

Horká Věra, Dobešová Jana, Kiszová Dobroslava, Budařová Jana

a Vendelová Ludmila

Sbírka na církevní školství (9.6.) vynesla obnos : 16 700,- Kč.

Pán Bůh zaplať všem dárcům!

Zapisujeme intence – úmysly mší svatých na II. pololetí (července-prosinec)