POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 7.3.2021 DO 14.3.2021

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

7.březen

2021

NEDĚLE

3.NEDĚLE POSTNÍ

11:00-12:00 MOŽNOST

SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

7:00

 

10:00

 

Za farníky a dobrodince

nového kostela

Na poděkování za přijaté milosti, za † syna Pavla, živou a  † rodinu a duše v oč.

(15:00 -  KAJÍCÍ POBOŽNOST)

 

8.březen

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

Requiem 15:00

18:00

a pohřeb†Zdeňka Kaňovského

Křížová cesta s cursillisty

Za † rodinu DOLEŽALOVU, PUDEL-KOVU,VELÍKOVU a BŘEZINOVU

 

PO MŠI SVATÉ: SETKÁNÍ KATECHUMENŮ!

 

9.3. ÚT

ÚTERÝ PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

6:30

Za živé a †  FRANTIŠKY

 

10.březen

STŘEDA

STŘEDA

PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

18:00

Křížová cesta s  katechetkami

Za † Stanislava GIESLA

a požehnání pro živou rodinu

 

11.březen

ČTVRTEK

ČTVRTEK

PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

6:30

Za nenarozené děti, úctu

k životu a duše v očistci

 

Od 17:00 hod.: možnost modlitby růžence po růžencové poutní cestě!

 

12.březen

PÁTEK

PÁTEK

PO 3. NEDĚLI POSTNÍ

 

„24 HODIN PRO PÁNA“

17:00 – 18:00

18:00

 

19:00 - 20:45

ADORACE  a příležitost ke sv.smíření

Křížová cesta s  varhaníky

Za † Vincence CHLACHULU,

manželku, sourozence,rodiče

ADORACE (od 19:45  moderovaná společenstvím mládeže),sv.smíření

 

13.březen

SOBOTA

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

 

 

Od 17:00

18:00

FATIMSKÝ DEN

Za vedení Duchem svatým

a požehnání pro rodinu a děti

 

14.březen

2021

NEDĚLE

4.NEDĚLE POSTNÍ

„LAETARE“

11:30-12:00 MOŽNOST

SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ

15:00 – KAJÍCÍ POBOŽNOST

7:00

 

10:00

 

Za farní společenství

(II.skrutinia katechumenů)

Za † manžela, rodiče z obou

stran a živou a  † rodinu

(Po:křest Tomáše Bartošíka)

Úklid kostela Svatého Ducha od 8.3.2021  – 14.3.2021 má skupina č.5:

Horká Věra, Dobešová Jana, Kiszová Dobroslava a Vendelová Ludmila

Z pokladniček u Betléma se vybralo: 12 323,-Kč. Upřímné „Pán Bůh zaplať“! Bude použito na květinovou výzdobu!

PROSBA O DARY NA VITRÁŽE V KOSTELE: Postupně budeme přidávat další okna vitráží v novém kostele. Prosíme o dary na tento účel! 1 okno vitráže stojí 90 000,- Kč. Je možné přispět celou částkou nebo 45000,- , 30 000,-Kč.  Pán Bůh zaplať všem dárcům a nyní i Bohu známému dárci za 44 000,- Kč!