POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 21.5.2023 DO 28.5.2023

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

21.květen

2023

NEDĚLE

 

 

7.NEDĚLE VELIKONOČNÍ

K DUCHU SVATÉMU

 

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

7:00

 

 

10:00

Za  farníky

a dobrodince nového kostela       

Za  živou a † rodinu

PLEVÁKOVU a PAVLICOVU

s prosbou o dary Ducha sv.

(Po mši svaté: křest Taťány

Anny Bazalové)

 

PROBÍHÁ MODLITEBNÍ NOVÉNA K SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO!

 

22.květen

PONDĚLÍ

PONDĚLÍ

PO 7.NEDĚLI VELIKONOČNÍ

18:00

 

Májová pobožnost a mše sv.:  

Za † Františka BŘEZINU

a dary Ducha sv.pro živou rod.

 

23.květen

ÚTERÝ

ÚTERÝ

PO 7.NEDĚLI VELIKONOČNÍ.

6:30

VOLNÝ ÚMYSL

 

24.květen

STŘEDA

STŘEDA

PO 7.NEDĚLI VELIKONOČNÍ

18:00

 

ADORACE s dětmi 3.třídy

a mše.:Za † rodiče TRŇÁKOVY

a požehnání pro živou rodinu

 

PO MŠI SV.: NÁCVIK SLAVNOSTI 1.SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ!

 

25.květen

ČTVRTEK

ČTVRTEK

PO 7.NEDĚLI VELIKONOČNÍ

6:30

Za odpouštění a milosrdenství

 

26.květen

PÁTEK

PAMÁTKA SV. FILIPA NERIHO, kněze

18:00

 

ADORACE s dětmi 3.třídy

 a mše sv.:   Za živou a † rodinu PSOTKOVU, MRÁZKOVU

a MELICHÁRKOVU

 

PO MŠI SV.: NÁCVIK SLAVNOSTI 1.SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ!

 

27.květen

SOBOTA

VIGILIE SLAVNOSTI SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

18:00 

Za nové vylití darů Ducha sv. na farnost a město

 

20:00-24:00 NOČNÍ MODLITEBNÍ BDĚNÍ ZA NOVÉ OBDAROVÁNÍ DUCHEM SV.

KOSTEL JE OTEVŘENY K SOUKROMÉ MODLITBĚ A eucharistické ADORACI!

Prosíme členy Eucharistické  hodiny a skupiny biřmovanců,aby využili této příležitosti!

 

28.květen

2023

NEDĚLE

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ

ŠKOLY V DIECÉZI

KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ

 7:00

 

 

10:00

Ke cti

Ducha svatého

Za † Ladislava ŘÁDKA

(k nedož. 80.naroz.),

živou a †  rodinu

Úklid kostela Sv. Ducha od 22.5.2023 – 28.5..2023 má skupina č.3:          

 Juračková Marie, Psotková Marie, Marášková Marie, Stalčíková Bohumíra

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům (14.5.) vynesla obnos:

21100,- Kč. Pán Bůh zaplať všem dárcům!       

 

SOBOTA 27.KVĚTNA 2023

VIGILIE SLAVNOSTI

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

18:00 HODIN:

ZAČÍNÁ SLAVNOST OHNĚ

NÁSLEDUJE PRŮVOD DO KOSTELA

A MŠE SVATÁ

 

OD 20:00 HODIN:

NOČNÍ BDĚNÍ V MODLITBÁCH

PŘED VYSTAVENOU

NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTÍ,

S PROSBOU O BOŽÍ MOC,

DARY DUCHA SVATÉHO PRO NÁS, NAŠE SPOLUOBČANY,

FARNOST, OBEC, NÁROD

A ZA UKONČENÍ VÁLEK.

 

KOSTEL SVATÉHO DUCHA

BUDE OTEVŘENÝ

DO 24:00 HODIN!

(VYUŽIJTE TÉTO CHVÍLE K SOUKROMÉ ADORACI A MODLITBĚ