POŘAD BOHOSLUŽEB

 

 

OD 28.5.2023 DO 4.6.2023

 

 

DEN

LITURGICKÁ OSLAVA

HODINA

BOHOSLUŽBY

 

28.květen

2023

NEDĚLE

 

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ

ŠKOLY V DIECÉZI

KONČÍ DOBA VELIKONOČNÍ

 7:00

 

 

10:00

Ke cti

Ducha svatého

Za † Ladislava ŘÁDKA

(k nedož. 80.naroz.),

živou a †  rodinu

 

29.květen

PONDĚLÍ

PAMÁTKA PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE

 

Requiem 14:00

18:00

Za † Evu CHLÁDKOVOU

Májová pobožnost a mše svatá:    

Za požehnání pro živou rodinu

s prosbou o ochranu Panny Marie

 

30.květen

ÚTERÝ

PAMÁTKA SV. ZDISLAVY

6:30

VOLNÝ ÚMYSL

 

31.květen

STŘEDA

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

18:00

 

Májová pobožnost a mše sv.:  

Za † Ludmilu VELÍKOVU a

ochranu Panny Marie pro živ.rod.

 

1.červen

ČTVRTEK

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

6:30

Za nenarozené děti,

úctu k životu  a duše v očistci

 

2.červen

PÁTEK

PÁTEK 

8.TÝDNE V MEZIDOBÍ

17:00

18:00

ADORACE a svátost smíření

 a mše sv.:   Za  † rodiče VESELÉ a živou rodinu

 

PO MŠI SVATÉ: SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE!

 

3.červen

SOBOTA

SOBOTA

PO 7.NEDĚLI VELIKONOČN

SVATEBNÍ  MŠE SVATÁ

 

S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ

7:00

11:00

18:00

Za živé a † kněze, duše v očistci

a kněžská a řeholní povolání

Adély a Jana TRUBAČÍKOVÝCH

Za živou a † rodinu

ŘEŠETKOVU, VOLAŘÍKOVU

a duše v očistci

 

4.červen

2023

NEDĚLE

 

 

SLAVNOST

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA

 7:00

 

 

 

10:00

Na poděkování za 31 let

manželství a živou a † rodinu

BRŠLICOVU

Za farní společenství (Po mši svaté: křest Šarloty

Rity Fialové)

Úklid kostela Sv. Ducha od 29.5.2023 – 4.6..2023 má skupina č.4:          

Obdržálková Anna, Marášková Marie, Chlachulová Marie, Vlčková Helena, 

Foltýnková Jitka,  a Ingrová Dagmar

Sbírka na dostavbu nového kostela (21.5.) vynesla obnos:

28 200,- Kč.  Pán Bůh zaplať všem dárcům! 

 ZAPISUJEME INTENCE – ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA II.POLOLETÍ ROKU 2023!