Poděkování za veřejnou sbírku listopad 2014

22.11.2014 20:40 Vojtěch Foltýnek
Tisk

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,

s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary v celkové výši

358 616,- Kč, které jsme vybrali při listopadové sbírce 2014 po našem městě.

Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách první a třetí neděle v měsíci.

Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro
ni rozhodli, vytváříme lepší život pro sebe i pro druhé. (David Steindl-Rast)

P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec a společenství farnosti

Aktualizováno 22.11.2014 20:52