První sbírka na kostel

25.5.2003 12:56 Miroslav Suchomel
Tisk

Vážení a milí spoluobčané, přátelé našeho města,

tak jsem Vás oslovoval v dopise, který Vám byl doručen osobně mými spolupracovníky, farníky. Prosili jsme o finanční dar na stavbu nového kostela Svatého Ducha ve Starém Městě.

prvni_sbirkaV dnešní době, kdy se naříká na bezcitnost a neúčast lidí, jsme se v převážné většině setkali s otevřeností a dobrotou. Ano, láska je dnes „potřebnější“ než kdykoli jindy. Láska dokáže „uspokojit potřeby“, jít vstříc druhému, zbořit zeď svého já, pomoci tam, kde je toho zapotřebí. Určitě souhlasíte s tím, že schopnost vcítit se do druhého je nějak vyryta do podstaty člověka.

Jeden člověk hledal radu a přišel k mistru Ekkehardovi, mnichu ze St.Gallen a duchovnímu básníku (909-973), s dotazem, který člověk je nejdůležitější, která hodina je nejdůležitější a který skutek v životě je nejdůležitější. Mistr Ekkehard nato odpověděl: „Nejdůležitější člověk je ten, který stojí nyní před tebou, nejdůležitější hodina je nynější hodina, nejdůležitější skutek je skutek lásky, který můžeš nyní vykonat. Zítra by již mohlo být pozdě“.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

Vážíme si Vaší laskavosti a důvěry. Váš finanční dar bude správně využit ke zdárnému pokračování stavby budoucího duchovního centra našeho města. Nový kostel se tak stane důstojným pokračováním díla slovanských apoštolů sv.Cyrila a Metoděje. Výsledek sbírky konané od 13.5.- 17.5.2003 a setkání s Vámi osobně, nás přesvědčilo o tom, že můžeme i nadále počítat s Vaší pomocí.

Upřímně Vám děkujeme „Pán Bůh zaplať“ za 786 013,20 Kč.

Na všechny dobrodince pamatujeme pravidelně v modlitbách při bohoslužbách první a třetí neděle v měsíci. A také každou středu po mši svaté svěřujeme budoucnost našeho města, farnosti a celého Božího díla Nejvyšší Prozřetelnosti.

P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář

Aktualizováno 4.6.2010 13:06