Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti Přihláška do křesťanské výchovy – římskokatolického náboženství

Přihláška do křesťanské výchovy – římskokatolického náboženství

Tisk PDF
Milí rodiče,
srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhnou rychle a začneme další školní rok. V neděli 2. září 2018 ve 14:00 hod. budeme př mši sv. v novém kostele Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Pána Boha o dary Ducha Svatého pro nový školní rok 2018/2019. Proběhne také žehnání školních aktovek. Všem učitelům, vychovatelům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehnání. Po mši sv. bude připraveno občerstvení a pro děti odpoledne plné soutěží a her (ve spolupráci s Jednotou Orla a dalšími organizacemi).
Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost nabízí také aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, pro děvčata i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky a středoškoláky společenství mládeže.
Výuka začne v pondělí 10. září 2018 a bude probíhat v tyto dny na těchto školách:
PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 1. třída: 12.30 – 13.15 hodin, 2. třída: 12.45 – 13.30 hodin, 3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P.Miroslav), 4. třída: 14.00 – 14.45 hodin
PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720: 6. – 9. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Ludmila Němcová, P.Miroslav)
STŘEDA: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715: 5. třída: (hodina – po dohodě s rodiči na začátku školního roku)
Přihlášku odevzdejte buď katechetovi, duchovnímu otci nebo v ředitelně školy (třídnímu učiteli). (nebo také vložte do schránky na faře: náměstí Hrdinů 8!). Na Vaše děti se těší: P. Mgr. Miroslav Suchomel, Miroslava Číhalová, Ing. Jitka Foltýnková, Ludmila Němcová a Mgr. Jana Vandová¨
Přihlášku naleznete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (prnab189.doc)Přihláška do náboženství35 Kb25.6.2018 20:32
Aktualizováno 25.8.2018 16:56  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
18. 11. 2018 21:18