Přihláška do křesťanské výchovy – římskokatolického náboženství

24.8.2019 20:42 Vojtěch Foltýnek
Tisk

Milí rodiče, srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhnou rychle a začneme další školní rok. V neděli 1. září 2019 v 9.30 hod. budeme při mši sv. v novém kostele Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Pána Boha o dary Ducha Svatého pro nový školní rok 2019/2020. Proběhne také žehnání školních aktovek. Všem učitelům, vychovatelům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehnání. Odpoledne (od 14 hodin) se můžeme zúčastnit Dne otevřených dveří nově zrekonstruované budovy školy.

Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost nabízí také aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, pro děvčata i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky a středoškoláky společenství mládeže.

Výuka začne v pondělí 9. září 2019!

PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715:

1. třída: 12.15 – 13.00 hodin (Mgr.Věra Řešetková), 2. třída: 12.45 – 13.30 hodin (Jana Němcová),

3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P. Miroslav), 4. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Ing. Jitka Foltýnková),

5. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Miroslava Číhalová)

PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:

8. – 9. třída: 14.00 – 14.45 hodin (P.Miroslav)

ČTVRTEK: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:

6. – 7. třída: 14.30 – 15.15 hodin (Mgr.Jana Vandová)

Přihlášku odevzdejte buď katechetovi, duchovnímu otci nebo v ředitelně školy (třídnímu učiteli). (nebo také vložte do schránky na faře: náměstí Hrdinů 8!).

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (prihla19-20.pdf)Přihláška do náboženství107 Kb27.8.2019 19:58
Aktualizováno 27.8.2019 19:57