Dopis občanům říjen 2013

5.10.2013 18:12 Vojtěch Foltýnek
Tisk

Vážení přátelé, milí spoluobčané, jsem rád, že vás všechny znovu mohu pozdravit jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Když v roce 2000 tehdejší papežský nuncius v České republice Giovanni Coopa, žehnal staveniště pro nový kostel, pronesl: „Toto místo je kolébka nového začátku, jemuž musíte dělat čest v nadcházejících letech, které budou hledět na to, jak se vynořuje dům modlitby: dům Boží, dům, jenž patří vám a budoucím generacím. Zde jsou stopy civilizace Velké Moravy…zde se šířilo poselství svatých ochránců Evropy, Cyrila a Metoděje.

Buďte hrdými a věrnými dědici tohoto odkazu, jejž vám zanechali a který zůstává stále živý svým bohatstvím a aktuálností. Dělejte čest svým předkům!“ Tolik občanů, přátel, sympatizantů a farníků si toto vzalo k srdci! Věříme, že modlitby, oběti, finanční prostředky jsou zde dobře investovány, pro časnost i věčnost. Stavba kostela přechází do finiše. Chceme dostát záměru - zpřístupnit nový kostel a sloužit v něm bohoslužby již příští rok. Zdá se, že se venku na kostele téměř nic neděje. Je to tak. Po dokončení obvodového pláště kostela ze skla, hliníku a broušených žulových desek, zabudování hliníkových oken a dveří se stavební činnost přesunula dovnitř kostela. Jen kolem vrcholu věží operuje rameno jeřábu se závěsnou lávkou. To zasklíváme velkými skleněnými lamelami prostory zvonice a rozhledny. Uvnitř kostela teď montujeme elektroinstalaci a stěny obkládáme velkoformátovými travertinovými deskami. Nosné sloupy kostela a stěny zimní kaple připravujeme na nanesení jemné omítky – stěrky. V nejbližší době demontujeme z kupole výztuhy z železných traverz a dokončíme omítku kupole. Následně demontujeme spleť lešení, jímž je kupole teď vyplněna. Pak budeme moci přistoupit k položení podlahového vytápění do celého kostela a položení vápencové dlažby. Bude to velmi náročné na práci kameníků a obkladačů. Na podlaze kostela se téměř nenacházejí rovné linie, práce bude vyžadovat velkou preciznost, aby dlažba byla do detailů dokonalá. Je vidět, že se stavba v tom nutném rozsahu blíží jednoznačně ke konci. Většina z vás však ví, že dokončovací práce na stavbě nejsou tak namáhavé fyzicky, zato o hodně náročnější finančně na pořízení „elektriky“, topení, obkladů, dlažeb …. I v této fázi Vás prosíme o pomoc.

Veřejná sbírka je vyhlášena od 14.října do 20.řijna 2013. Děkuji Vám, že přijmete zástupce farnosti a přispějete se srdcem pokojným a s důvěrou ve správnost svého rozhodnutí. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Staré Město, říjen 2013

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář,duchovní otec farnosti

Aktualizováno 5.10.2013 18:18