Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Dopis občanům říjen 2013

Dopis občanům říjen 2013

Tisk PDF

Vážení přátelé, milí spoluobčané, jsem rád, že vás všechny znovu mohu pozdravit jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Když v roce 2000 tehdejší papežský nuncius v České republice Giovanni Coopa, žehnal staveniště pro nový kostel, pronesl: „Toto místo je kolébka nového začátku, jemuž musíte dělat čest v nadcházejících letech, které budou hledět na to, jak se vynořuje dům modlitby: dům Boží, dům, jenž patří vám a budoucím generacím. Zde jsou stopy civilizace Velké Moravy…zde se šířilo poselství svatých ochránců Evropy, Cyrila a Metoděje.

Buďte hrdými a věrnými dědici tohoto odkazu, jejž vám zanechali a který zůstává stále živý svým bohatstvím a aktuálností. Dělejte čest svým předkům!“ Tolik občanů, přátel, sympatizantů a farníků si toto vzalo k srdci! Věříme, že modlitby, oběti, finanční prostředky jsou zde dobře investovány, pro časnost i věčnost. Stavba kostela přechází do finiše. Chceme dostát záměru - zpřístupnit nový kostel a sloužit v něm bohoslužby již příští rok. Zdá se, že se venku na kostele téměř nic neděje. Je to tak. Po dokončení obvodového pláště kostela ze skla, hliníku a broušených žulových desek, zabudování hliníkových oken a dveří se stavební činnost přesunula dovnitř kostela. Jen kolem vrcholu věží operuje rameno jeřábu se závěsnou lávkou. To zasklíváme velkými skleněnými lamelami prostory zvonice a rozhledny. Uvnitř kostela teď montujeme elektroinstalaci a stěny obkládáme velkoformátovými travertinovými deskami. Nosné sloupy kostela a stěny zimní kaple připravujeme na nanesení jemné omítky – stěrky. V nejbližší době demontujeme z kupole výztuhy z železných traverz a dokončíme omítku kupole. Následně demontujeme spleť lešení, jímž je kupole teď vyplněna. Pak budeme moci přistoupit k položení podlahového vytápění do celého kostela a položení vápencové dlažby. Bude to velmi náročné na práci kameníků a obkladačů. Na podlaze kostela se téměř nenacházejí rovné linie, práce bude vyžadovat velkou preciznost, aby dlažba byla do detailů dokonalá. Je vidět, že se stavba v tom nutném rozsahu blíží jednoznačně ke konci. Většina z vás však ví, že dokončovací práce na stavbě nejsou tak namáhavé fyzicky, zato o hodně náročnější finančně na pořízení „elektriky“, topení, obkladů, dlažeb …. I v této fázi Vás prosíme o pomoc.

Veřejná sbírka je vyhlášena od 14.října do 20.řijna 2013. Děkuji Vám, že přijmete zástupce farnosti a přispějete se srdcem pokojným a s důvěrou ve správnost svého rozhodnutí. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Staré Město, říjen 2013

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář,duchovní otec farnosti

Aktualizováno 5.10.2013 18:18  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23