Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Stavíme díky Vašim darům

Tisk PDF

Vážení přátelé, milí spoluobčané, chci Vás všechny srdečně pozdravit jménem Římskokatolické farnosti ve Starém Městě a zároveň Vám chci poděkovat za všechno dobré, co konáte pro druhé a pro společenství občanů v našem městě. Nemůžeme přehlédnout nouzi duchovní, proto se stále pracuje na stavbě nového kostela, který zcela určitě bude mít významné postavení v poskytování duchovní pomoci. To bude pramen pokoje a milosrdenství v mnohdy nelítostné a tvrdé společnosti. Veřejná sbírka, která ve městě dvakrát ročně probíhá, je nabídkou ke společnému dílu.

Je to nabídka k účasti na vytvoření čehosi nevšedního, co se svým významem vymyká mnoha staletým zvyklostem Starého Města. Je to výzva ke společnému pokusu přiblížit se k duchovnímu a kulturnímu významu, jaký mělo naše sídlo před dvanácti sty lety, duchovnímu a kulturnímu významu Velké Moravy. Budování takové stavby je cosi významného nejen pro společenství věřících, ale i pro společenství občanské. Cosi, jehož účelem je přispět k zachování civilizace civilizací. Podílet se na takovém díle je velkou šancí současné generace. Máme obrovskou radost z těch, kteří říkají: „Chci být u toho! Chci přispět k dobré budoucnosti nás všech!"

Za Římskokatolickou farnost Staré Město Vám ze srdce děkuji: „Pán Bůh zaplať" za Váš dar. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 29.12.2019 13:57  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
12. 7. 2024 11:50