Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti
Život ve farnosti

Přihláška do křesťanské výchovy – římskokatolického náboženství

Tisk PDF

V příloze naleznete PŘIHLÁŠKU DO KŘESŤANSKÉ VÝCHOVY – ŘÍMSKOKATOLICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ VE FARNOSTI STARÉ MĚSTO PRO ŽÁKY 1. – 9. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.


Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Prihlaska nab 20_21.doc)Přihláška do náboženství35 Kb11.7.2020 21:09
Aktualizováno 11.7.2020 21:09
 

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Tisk PDF

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.

Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020 na svátek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK


Aktualizováno 2.5.2020 20:53
 

Modlitba proti pandemii

Tisk PDF

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Aktualizováno 14.3.2020 21:33
 

Velikonoční přání 2020

Tisk PDF

V příloze naleznete:

- přání k Velikonocům od otce Miroslava

- přání a pozdrav od bohoslovce Michala z Říma

- pozdrav k Velikonocům od arcibiskupa Jana

Aktualizováno 11.4.2020 22:33
 

Koronavirus

Tisk PDF

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI BOHOSLUŽEB! NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY SE KONAJÍ VEŘEJNÉ MŠE SVATÉ s těmito pravidly:

- bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 1000 osob, mimo celebrujícího, asistujících, kostelníka, varhaníka apod.

- v kostele účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

- účastníci mše svaté si před vstupem do bohoslužebného prostoru dezinfikují ruce.

Stejná pravidla platí i pro svatby a křty. Slavíme mše svaté v obvyklém čase na ohlášený úmysl. Můžete je i nadále sledovat při přímém přenosu NA YOU TUBE KANÁLU.

Dary na nový chrám můžete zaslat na účet nového kostela: číslo účtu: 1542369309/0800 u ČS a.s..

Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.


Aktualizováno 11.7.2020 20:59
 


Strana 1 z 7

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
14. 7. 2020 4:18