Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti Akce ve farnosti
Akce ve farnosti

Primiční mše svatá P. Michala Staufčíka

Tisk PDF

Záznam TV Noe z primiční mše svaté P. Michala Staufčíka v sobotu 10. července zde.

Aktualizováno 29.7.2021 21:16
 

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

Tisk PDF

Milí rodiče, srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhnou rychle a začneme další školní rok. V neděli 5. září 2021 ve 14.00 hod. budeme při mši sv. v novém kostele Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Pána Boha o dary Ducha Svatého pro nový školní rok 2021/2022. Všem učitelům, vychovatelům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehnání. Zvláštní požehnání dostanou prvňáčci. Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost nabízí také aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, pro děvčata i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky a středoškoláky společenství mládeže. Výuka začne v pondělí 13. září 2021!

PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715:

1. třída: 12.15 – 13.00 hodin (Mgr.Věra Řešetková),

2. třída: 13.15 – 14.00 hodin (Jana Němcová),

3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P. Miroslav),

4. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Ing. Jitka Foltýnková),

5. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Jana Němcová)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:

6. – 7. třída: středa 13.45 – 14.30 hodin (Mgr.Jana Vandová),

8. - 9. třída: pondělí 14.00 – 14.45 hodin (P.Miroslav).

Přihlášku naleznete v příloze.
Aktualizováno 28.8.2021 20:42
 

Katecheze Dobrého pastýře 2021/2022

Tisk PDF

Nabízíme možnost KATECHEZÍ DOBRÉHO PASTÝŘE pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let v atriu pod kostelem Sv. Ducha ve Starém Městě. Letos je „výjimečně“ možné přihlásit i nové děti. Katecheze budou navazovat na témata ze škol. roku 2020/2021, nicméně vzhledem ke Covidu se budou veškerá témata opakovat. Přihlášku naleznete v příloze. Uzávěrka přihlášek je 31.8.2021.

Aktualizováno 31.5.2021 22:10
 

Nabídka arcibiskupství - červenec 2021

Tisk PDF

V příloze naleznete nabídku akci:

příloha č.1 - Program na Velehradě 3. - 7.7 2021

příloha č.2 - Plakát výstavy v arcibiskupské rezidenci

příloha č.3 - prázdninové putování za sv. Ludmilou

příloha č. 4 Pouť rodin - plakát

příloha č. 5 Setkaní prvokomunikantů

Příloha č. 6 Svatoludmilská pouť Tetín

příloha č. 7 Mezinárodní eucharistický kongres Budapešť

Příloha č. 8 Duchovní obnova pro zdravotníky Zlín

Příloha č. 9 Duchovní obnova pro zdravotníky Olomouc

Příloha č.10 Setkání dobrovolníků v pastorační péči ve zdravotnictví

Aktualizováno 13.9.2021 14:57
 

Primice Michala Staufčíka

Tisk PDF

Příprava: Kdo by měl zájem pomoci s pořadatelskou službou nebo pečením primičního cukroví, ať se přihlásí u otce Miroslava. Případné finanční dary je možné přinést do sakristie nebo na faru, příp. zaslat na účet farnosti: 1387715127/2700 (UniCredit Bank), do zprávy pro příjemce nutno uvést : PRIMICE! Upřímné díky všem za pomoc a modlitbu za našeho jáhna Michala!

Podrobné informace na www.primice.cz.

Primiční mše svatá v sobotu 10. července 2021 ve Starém Městě:

Program primiční slavnosti:

od 14:00-14:50 příležitost ke svátosti smíření (kostel Ducha Svatého)

14:15 odchod průvodu od domu primicianta (Staré Město, Velehradská 1700)

od 14:15 modlitba růžence (náměstí Velké Moravy) – pro ty, kteří se nezúčastní průvodu

15:00 primiční mše svatá (náměstí Velké Moravy)

Po mši svaté jsou všichni srdečně zváni na pohoštění.

Možnost navštívit Památník Velké Moravy, vyhlídkovou věž kostela, jezuitský sklep.

18:30 modlitba nešpor (kostel Ducha Svatého)

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (pozvanka-michal.jpg)Pozvánka primice Michal106 Kb1.5.2021 20:42
Aktualizováno 13.9.2021 14:57
 


Strana 1 z 4

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
13. 9. 2021 13:57