Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Farní rada Složení

Výsledky voleb do pastorační a ekonomické rady

Tisk PDF

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY (NA OBDOBÍ 2021-2025) NEDĚLE 23.5.2021

VÝSLEDKY VOLEB: 6 ZVOLENÝCH KANDIDÁTŮ:

počet hlasů - kandidát:

147 HORÁK Milan, Bc. (1.)

139 GIESL Vojtěch (2.)

134 VANDA Josef ml. (3.)

123 INGR František (4.)

118 KUČERA Jaroslav (5.)

111 TALAŠOVÁ Ivana (6.)

nezvolení kandidáti:

99 KAPLANOVÁ Michaela

88 ČOUPEK Lukáš, Mgr.

2 BASOVNÍKOVÁ Josefa

2 ČÍHALOVÁ Miroslava

2 FOLTÝNOVÁ Jar.

2 KOVÁŘ Vítězslav

1 BERKOVÁ K.

1 BLAHA Petr, Ing.

1 GOTTWALD Dominik

1 GREBNÍČKOVÁ Jarmila

1 OBDRŽÁLKOVÁ Anna

1 SEMÉNKOVÁ Marie, Ing.

1 SLAVÍKOVÁ Božena

1 VENDEL Jiří

JMENOVÁNÍ DALŠÍCH ČLENŮ PASTORAČNÍ RADY:

7. BERKA Josef (sakristián a za společenství seniorů a cursilla)

8. ČÍHALOVÁ Miroslava (výzdoba kostela)

9. NĚMCOVÁ Jana (katechetky)

10. PLEVÁKOVÁ Lenka, Ing. (Charita)

11. KAMIL Psotka, Ing. (člen Ekonomické rady farnosti a starosta Města)

12. ŘEŠETKOVÁ Věra, Mgr. (redaktorka farního časopisu)

13. ŠMÍID Michal (animátor společenství mládeže)

Do voleb farních rad bylo rozdáno (v neděli 16.5.2021) celkem 402 volebních lístků, odevzdáno (v neděli 23.5.2021) bylo 180 volebních lístků, z toho 177 platných.

VOLBY DO EKONOMICKÉ RADY (NA OBDOBÍ 2021-2025) NEDĚLE 23.5.2021

VÝSLEDKY VOLEB: 1 ZVOLENÝ KANDIDÁT

počet hlasů - kandidát:

129 TRŇÁK Josef, Ing. (1.)

nezvolení kandidáti:

46 GREBENÍČKOVÁ Jarmila

2 GOTTWALD Dominik, Bc.

JMENOVÁNÍ DALŠÍCH ČLENŮ EKONOMICKÉ RADY:

2. FOLTÝNKOVÁ Jitka, Ing. (účetní farnosti)

3. KŘIVÁK František, Ing. (technický dozor stavby kostela)

4. VAVRUŠKA Antonín

5. PSOTKA Kamil, Ing. (starosta Města)

Do voleb farních rad bylo rozdáno (v neděli 16.5.2021) celkem 402 volebních lístků,odevzdáno (v neděli 23.5.2021) bylo 180 volebních lístků, z toho 177 platných.


Aktualizováno 5.6.2021 21:55  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
11. 4. 2024 6:34