Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Zveme všechny děti na tábor staroměstské farnosti!

Tisk PDF

Zdraví Vás vedoucí táborů! Pevně doufáme, že i letos mají Vaše děti zájem o náš tábor. Podle nynější situace se na konání tábora nic nemění. Tedy tábor proběhne v řádném termínu a v klasické podobě s menšími úpravami v souladu s hygienicko-protiepidemickými opatřeními. Veškeré opatření vlády monitorujeme a připravujeme tak, aby všichni byli v bezpečí. PROSÍME O ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠEK NA TÁBOR.

Mladší tábor, je pro ty, kteří navštěvují 1. - 5. třídu ZŠ. Tento tábor má na starosti Vojtěch Giesl. Proběhne ve dnech 18.-25. července 2020 na faře v Prasklicích. Cena: 2.000,- Kč

Starší tábor, je pro ty, kteří navštěvují 5. - 9. třídu ZŠ. Tento tábor má na starosti Jiří Nosek. Proběhne ve dnech 2. – 13. srpna 2020 ve Vranově nad Dyjí. Cena: 3.200,- Kč.

Ceny táborů jsou dotovány, tábory jsou pořádány pod záštitou spolku Sarkander z.s., čtěte prosím pozorně druhou stranu přihlášky. Pokud budete mít zájem, dejte vědět přiloženou přihláškou, kterou zašlete na níže uvedenou adresu, nebo odevzdejte na faře či v sakristii kostela ve Starém Městě. Bližší informace dodáme na základě přihlášek v dalším dopise/emailu. S případnými dotazy se můžete obrátit na vedoucí táborů na níže uvedených adresách nebo telefonech. Přihláška v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (PřihláškaFT2020.pdf)Přihláška na tábor 2020302 Kb3.2.2020 5:31
Aktualizováno 22.5.2020 21:12
 

Střípky ze života papeže sv. Jana Pavla II.

Tisk PDF

Římskokatolická farnost Staré Město a Scholička Vás všechny srdečně zve na přednášku: "Střípky ze života papeže sv. Jana Pavla II." v pátek 5. června 2020 v 18:45 v kostele Sv. Ducha. Podrobnosti na plakátku v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (plakát - Jan Pavel II.pdf)Střípky ze života papeže618 Kb16.5.2020 21:07
Aktualizováno 16.5.2020 21:07
 

Koronavirus

Tisk PDF

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI BOHOSLUŽEB! NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY 30. 4. 2020 SE OD 11. 5. KONAJÍ VEŘEJNÉ MŠE SVATÉ s těmito pravidly:

- bohoslužby se ve stejný čas účastní nejvýše 100 osob, mimo celebrujícího, asistujících, kostelníka, varhaníka apod.

- v kostele účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,

- účastníci mše svaté si před vstupem do bohoslužebného prostoru dezinfikují ruce a mají ochranný prostředek dýchacích cest mimo okamžiku přijetí Eucharistie.

Stejná pravidla platí i pro svatby a křty. Slavíme mše svaté v obvyklém čase na ohlášený úmysl. Můžete je i nadále sledovat při přímém přenosu NA YOU TUBE KANÁLU.

Dary na nový chrám můžete zaslat na účet nového kostela: číslo účtu: 1542369309/0800 u ČS a.s..

Spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.


Aktualizováno 10.5.2020 7:11
 

Velikonoce v době pandemie s malými dětmi

Tisk PDF

Velikonoce v době pandemie s malými dětmi

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenost, jak lze prožít velikonoční svátky s malými dětmi. Letošní Velikonoce byly jiné než všechny předešlé. Ačkoliv pro někoho díky karanténě mohly být „nenaplněné“, pro naši rodinu se staly hluboce prožitými a nezapomenutelnými. Snažili jsme se našemu 3-letému synovi Tomáškovi přiblížit podstatu Velikonoc (že to není jen o mrskání a vajíčkách) a zároveň docílit toho, aby se mu při vyslovení slova „Velikonoce“ vybavilo vzkříšení našeho Pána. Myslím, že se to podařilo a všechny další Velikonoce budeme prožívat podobným způsobem jako ty letošní. Snad by pro někoho mohly být inspirací….

Naše velikonoční přípravy jsme zahájili Škaredou středou, kdy jsme pekli Jidáše ve tvaru kuřátek a tím si krátce připomněli jeho zradu. „Jidáše“ jsme přejmenovali na kuřátka, neboť zrada Jidáše je pro děti složitá na vysvětlování a i my dospělí, když se nad tím zamyslíme, tak Jidášovo jednání plně nechápeme.

Na Zelený čtvrtek jsme se soustředili na večer. Před večeří jsme naposledy zazvonili a poté zvonky odletěly. Znovu se rozezněly až v sobotu večer. Ukázali jsme si na mapě Izrael a město Jeruzalém. Postavili jsme si model města Jeruzaléma z kostek včetně večeřadla, Kaifášova domu, pevnosti Antonia, chrámu, Getsemanské zahrady, Golgoty a hrobu zavaleného kamenem. Znázornili jsme si poslední večeři složenou ze 12 postaviček učedníků a postavy Pána Ježíše. Následoval obřad mytí nohou, který si náš syn velmi oblíbil. Po něm jsme měli Židovskou (poslední) večeři, při které jsme si zapálili svíčku a kadidlo. Popsali jsme si jednotlivé pokrmy a jejich význam. Naše tabule se skládala z nekvašeného chleba, Maroru (hořkost otroctví), Karpasu (slzy Židů vyplakaných v Egyptě, symbol namáčení ratolestí v misce s krví beránka, když se označovaly veřeje domů), Chazeretu, Charosetu (hlína nebo malta, ze které stavěli otroci v Egyptě), Beitzahu (naděje, nový život, křehkost lidského osudu), zeleninové polévky s kapáním, bramborového salátu a kuřecího řízku. K tomu jsme měli symbolické červené víno. Při večeři jsme si pustili píseň „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh“, kterou si náš syn zamiloval.

Na Velký pátek jsme sundali všechny křížky ze zdí a poliček a uložili jsme je na fialové plátno. Odpoledne jsme se vydali do Halenkovic ke křížku, který se nachází na konci vesnice směrem na Žlutavy a je usazen na malebném kopečku mezi stromy.

Bílá sobota byla pro nás nejkrásnějším dnem z celých Velikonoc. Před večeří jsme si zopakovali Ježíšův příběh pomocí stavby Jeruzaléma a doplnili o část, kdy ženy přišly k hrobu a kámen byl odvalen. Při vzkříšení jsme zapálili svíčku vedle kříže na Golgotě. Poté následovala slavnostní večeře, při které jsme poslouchali písničku „Pochváleno budiž světlo.“ V průběhu večeře jsme si vyprávěli o křtu a jeho významu, o tom, co se v průběhu křtu událo a jak jsme to celé prožívali. Po večeři jsme si šli ukázat křestní roušku, křestní svíci, fotky, pamětní list a další věci spojené se křtem. Po večeři jsme prožili Slavnost velikonoční svíce. Začali jsme písničkou „Toto je den“ a přešli jsme s paškálem do pokojíčku, kde se odehrávala slavnost včetně obnovy křestního slibu. Četli jsme modlitby a Tomášek prstem kreslil znamení kříže, ukazoval písmena a číslice na paškálu a zapichoval zrníčka podle schématu. Při obnově křestního slibu držel v ručičce zapálenou svíčku. Po slavnosti jsme přešli k fialovému plátnu a z něj jsme všechny křížky vrátili zpět na své místo. Také zvonky se znovu rozezněly.

Na Boží hod velikonoční jsme upekli velikonočního beránka. Tomášek pomáhal s mícháním a vymazáním formy na beránka. Také jsme upekli chléb, který Tomášek pomáhal mísit. V poledne jsme požehnali naše pokrmy.

Jsme vděčni za toto „zastavení“. Bez něj bychom prožili velikonoční svátky tradičně v kostele a nikdy ne tak hluboce, se všemi tajemstvími a naší aktivní účastí. Budu ráda, pokud jsme někoho inspirovali a rozhodne se jít se svými dětmi stejnou cestou. Věřím, že tak jako náš Tomášek, tak i vaše děti na takové Velikonoce nezapomenou a vždy se jim spojí se „Světlem“ a vzkříšením našeho Pána.

Renata Macháčková Dostálková

Aktualizováno 10.5.2020 20:09
 

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020

Tisk PDF

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.

Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020 na svátek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK


Aktualizováno 2.5.2020 20:53
 

Nedělní videokázání pro děti a příprava na 1. svaté přjímání

Tisk PDF

Katechetické centrum v Olomouci připravilo v současné situaci tuto nabídku:

Projekt „kartičky k nedělním evangeliím“ - videokázání pro děti:zde
(Jeho sledování není závislé na tom, jestli děti kartičky už předtím sbíraly, nebo se k nim aktuálně dostanou.) V tomto kázání budou vždy nabídnuty podněty k aktivitám v rodině.

Elektronickém vydání metodik k nedělním evangeliím pro rodiny: zde,
doplněné o další drobné podněty, co si doma děti mohou vyrobit.

Současně mohou rodiny tento projekt sledovat také na facebooku: zde

Příprava na 1. svaté přijímání:zde

Aktualizováno 4.4.2020 21:02
 

Domácí liturgie, modlitby a pomoc při nouzovém stavu

Tisk PDF

Nabízíme vám manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu pandemie COVID-19:

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“:

Duchovní přijímání

Jak se zachovat v případně nedostupnosti svátosti smíření: Video

Modlitba pro čas epidemie od jezuitů: zde

Křest: Zamyšlení brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho: zde

Charita vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!: zde

Další tipy naleznete v příloze:

Modlitba arcibiskupa Jana Graubnera

Domácí liturgie s dětmi

Domácí liturgie - dospělí

Modlitba v čase epidemie

Litanie v čase nakažlivých nemocí

Křížová cesta

Jak se chovat v současné situaci - rada zdravotníka

Duchovní a psychoterapeutická pomoc

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Domaci-liturgie-dospeli-Nouzovy-stav-2020.pdf)Domácí liturgie - dospělí626 Kb15.3.2020 18:55
Stáhnout tento soubor (Domaci-liturgie-s-detmi-Nouzovy-stav-2020.pdf)Domácí liturgie s dětmi626 Kb15.3.2020 18:53
Stáhnout tento soubor (Modlitba epidemie.pdf)Modlitba v čase epidemie688 Kb17.3.2020 21:01
Stáhnout tento soubor (Litanie nemocí.pdf)Litanie v čase nakažlivých nemocí150 Kb17.3.2020 21:02
Stáhnout tento soubor (Jak se chovat.pdf)Jak se chovat v současné situaci - rada zdravotníka94 Kb17.3.2020 21:02
Stáhnout tento soubor (Modlitba arcibiskupa Graubnera Covid.pdf)Modlitba arcibiskupa Graubnera281 Kb21.3.2020 16:11
Stáhnout tento soubor (Křížová cesta.pdf)Křížová cesta64 Kb21.3.2020 16:18
Stáhnout tento soubor (Duchovní a psychoterapeutická pomoc-Corona virus DPp.pdf)Duchovní a psychoterapeutická pomoc374 Kb28.3.2020 21:08
Aktualizováno 4.4.2020 21:17
 

Modlitba proti pandemii

Tisk PDF

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Aktualizováno 14.3.2020 21:33
 

Stavíme kostel - nové stránky

Tisk PDF

Prohlédněte si stránky týkající se stavby kostela Svatého Ducha v novém kabátě a klidně i na svém mobilním telefonu. Naleznete aktuální informace o stavbě a můžete si prohlédnout celou historii stavby a události, které jí předcházely. Dozvíte se také něco o symbolice architektury a dalších použitých uměleckých prvků.

stavimekostel

http://www.stavimekostel.cz

Aktualizováno 15.11.2019 21:32
 

Mobilní hospic

Tisk PDF

Mobilní hospic PAHOP již více než 2 roky poskytuje péči o těžce nemocné a umírající a následně i služby pro příbuzné a pozůstalé.

Smyslem péče je zmírnit tělesné i duševní strádání, zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu celé rodině nejen v hodině umírání nemocného, ale i po jeho smrti. PAHOP, z.ú. je určen klientům v pokročilém stavu nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena kauzální léčba a je nahrazena symptomatickou léčbou a není možno těmto klientům zajistit jiným způsobem odpovídající péči. U jeho klientů nezáleží na věku, pohlaví, národnosti, vzdělání, náboženském vyznání či společenském postavení. Jedná se o specializovanou zdravotnickou službu pro oblasti Uherskohradišťska, Uherskobrodska a Zlínska. Sídlo PAHOPu je přímo v Uherském Hradišti.

Péče je poskytována bezplatně, aby byla přístupná všem, kteří ji potřebují a mají o ni zájem. Řada pacientů už byla i ze Starého Města.

Pojišťovny hradí jen část finančních prostředků potřebných pro zajištění této péče. PAHOP tedy k dofinancování své práce nutně potřebuje další prostředky a snaží se oslovovat různé dobrodince a dárce.

Proto prosíme, podpořte dle možnosti finančně nebo i modlitbou zdravotní ústav paliativní a hospicové péče PAHOP.

Číslo účtu pro Vaše dary: 4618489379 / 0800

Více informací na webových stránkách PAHOP nebo v přiloženém letáčku.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (pahop_letak_sm.pdf)PAHOP letáček733 Kb11.10.2018 13:24
Aktualizováno 26.10.2018 7:42
 


Strana 1 z 2
Aktuality
Velikonoční přání 2020 - 11. 4. 2020
V příloze naleznete:- přání k Velikonocům od otce Miroslava- přání a pozdrav od bohoslovce Michala z Říma- pozdrav k Velikonocům od arcibiskupa Jana
 
Prožívání Velikonoc v domácnosti - 4. 4. 2020
Zde jsou videa určená pro laiky a jejich prožití v domácnosti: YouTube kanálMůžete prožít Svatý týden s komunitou Blahoslavenství - nápady na slavení večerní liturgie na každý denV...
 
Michael - Svatý Duch - půst 2020 - 29. 2. 2020
Farní časopis Michael - Svatý Duch č. 100 - půst 2020 - vychází na Popeleční středu 26.2.2020 - naleznete v příloze.
 
Poselství Svatého otce k postní době - 9. 2. 2020
V příloze naleznete poselství Svatého otce k postní době 2020.
 
Výroční zpráva 2019 - 28. 12. 2019
Výroční zpráva farnosti za rok 2019 - poděkování, pastorační úkony a aktivity, statistika hospodaření farnosti - naleznete v příloze.
 

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
23. 5. 2020 16:49

Počítadlo přístupů

Počet zobrazení článků : 655822

Svátek

Občanský:
Kamila
Církevní:
Svátek Navštívení Panny Marie
Liturgický:

Fotogalerie