Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Cursillo

Cursillo - základní informace

Tisk PDF

Název cursillo pochází ze španělštiny a znamená malý kurz (víry). Jeho počátky můžeme hledat na Mallorce. Odpovídá na základní otázky, které si člověk klade:

KDO VLASTNĚ JSEM? Cursillo vytváří prostor, ve kterém se každý může setkat sám se sebou a ptát se po smyslu života. Cursillo znamená naučit se říkat sám sobě úplné a radostné ano.

ODKUD PŘICHÁZÍM? Cursillo znamená překonat falešné představy o Bohu, poznat v Ježíši Kristu přítele a bratra, který nás vede do svobody dětí Božích.

KAM JDU? Cursillo dává konkrétní odpověď; začít žít vědomě a do důsledků jako křesťan. Důvěřuj, že Boží síla působí i ve tvé slabosti. Nesoustřeďuj se příliš na své chyby, spíše se zaměř na své povolání. Bůh tě volá. Cursillo znamená učit se nasazovat svoje schopnosti v církvi a ve společnosti. Cursillo trvá plné tři dny a každého kurzu se zúčastní 10 – 20 mužů nebo žen vedeného týmem dobrovolných spolupracovníků z řad kněží a laiků. Podle svědectví mnohých se nedá popsat = MUSÍ SE PROŽÍT.

Do Čech a na Slovensko bylo Cursillo přeneseno z tehdejší Spolkové republiky Německo skrze MUDr. Irene Rischawy. V roce 1991 se konalo 1. mužské Cursillo v Pačlavicích a první ženské Cursillo se uskutečnilo v roce 1992 ve Valašské Bystřici. Do naší farnosti se Cursillo dostalo přes MUDr. Olgu Tělupilovou z olomoucké arcidiecéze. Nejprve se lidé scházeli v úzkém kruhu, později se o existenci a možnostech účasti ve společenství dozvěděla širší společnost. Každý rok se v jarních měsících (duben – mužské Cursillo, květen – ženské Cursillo) otevírá kurz Cursilla pro nové účastníky. V případě zájmu je možnost se obrátit na Bc. Milana Horáka, Ing. Jiřího Vendela nebo Marii Chlachulovou.

Společenství se schází každé druhé pondělí v měsíci po mši svaté. Pravidelných setkávání se účastní především absolventi toho kurzu víry, jejich rodinní příslušníci a ti, kteří chtějí nabýt vědomosti z oblasti duchovního rozvoje. Do setkání vstoupíme modlitbou breviáře, poté následuje modlitba za Cursillisty, nemocné, kněžská a řeholní povolání aj. Tohoto času rozebíráme překlad knihy Silvana Fausti „Nad evangeliem podle Lukáše“, abychom více a lépe porozuměli Božímu slovu. Členové tohoto setkání sdílí své myšlenky, zkušenosti a poznání. Předpokladem pro to, aby setkání přineslo co největší užitek pro všechny zúčastněné je, aby každý přicházel s otevřeným srdcem, i myslí.

Cursillisté se podílejí například na vedení modlitebních skupin matek, otců, společenství seniorů, Fatimského apoštolátu, při úklidu kostela atd.

Každý rok probíhá Evropské setkání Cursillistů v jiném státě. Zemi pro další setkání volí členové evropského týmu Cursillistů. Místo v konkrétním státě určí národní tým, který je za Českou republiku tvořen P. Mgr. Th.Lic. Pavlem Hödlem SL. L., Ing. Josefem Vlachem a Ing. Zdeňkou Labounkovou. V minulém roce tým rozhodl, že toto setkání proběhne na Moravě, centra, odkud se do světa šířilo křesťanství prostřednictvím věrozvěstů Cyrila a Metoděje, kteří pobývali ve Starém Městě. Na tomto území se nacházelo mnoho kostelů (5). Nyní se radujeme z nově vystaveného kostela svatého Ducha, který jsme mohli představit „celému světu“. Touto volbou jsme ukázali krásu Česka po duchovní i kulturní stránce.

Na setkání se těší M. Chlachulová.

Více o cursillu


Aktualizováno 3.1.2019 10:24
 


Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
12. 7. 2024 11:50