Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Dary na vitráže v kostele

Tisk PDF

PROSBA O DARY NA VITRÁŽE V KOSTELE: Postupně budeme přidávat další okna vitráží v novém kostele. Prosíme o dary na tento účel! 1 okno vitráže stojí 90 000,- Kč. Je možné přispět celou částkou nebo 45000,- příp. 30 000,-Kč. Peníze můžete posílat také na účet 1542369309/0800 u ČS a.s., do zprávy pro příjemce uveďte: VITRÁŽE. Děkujeme za Vaši štědrost!

altaltalt

Aktualizováno 27.3.2021 19:31
 

Vánoční přání 2020

Tisk PDF

Vánoční přání otce Miroslava naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (vanprani2020.pdf)Vánoční přání 2020445 Kb24.12.2020 21:06
Aktualizováno 3.2.2021 8:59
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2019

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

301 050,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM! Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město


Aktualizováno 23.10.2019 19:13
 

Velikonoce v době pandemie s malými dětmi

Tisk PDF

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenost, jak lze prožít velikonoční svátky s malými dětmi. Letošní Velikonoce byly jiné než všechny předešlé. Ačkoliv pro někoho díky karanténě mohly být „nenaplněné“, pro naši rodinu se staly hluboce prožitými a nezapomenutelnými. Snažili jsme se našemu 3-letému synovi Tomáškovi přiblížit podstatu Velikonoc (že to není jen o mrskání a vajíčkách) a zároveň docílit toho, aby se mu při vyslovení slova „Velikonoce“ vybavilo vzkříšení našeho Pána. Myslím, že se to podařilo a všechny další Velikonoce budeme prožívat podobným způsobem jako ty letošní. Snad by pro někoho mohly být inspirací….

Naše velikonoční přípravy jsme zahájili Škaredou středou, kdy jsme pekli Jidáše ve tvaru kuřátek a tím si krátce připomněli jeho zradu. „Jidáše“ jsme přejmenovali na kuřátka, neboť zrada Jidáše je pro děti složitá na vysvětlování a i my dospělí, když se nad tím zamyslíme, tak Jidášovo jednání plně nechápeme.

Na Zelený čtvrtek jsme se soustředili na večer. Před večeří jsme naposledy zazvonili a poté zvonky odletěly. Znovu se rozezněly až v sobotu večer. Ukázali jsme si na mapě Izrael a město Jeruzalém. Postavili jsme si model města Jeruzaléma z kostek včetně večeřadla, Kaifášova domu, pevnosti Antonia, chrámu, Getsemanské zahrady, Golgoty a hrobu zavaleného kamenem. Znázornili jsme si poslední večeři složenou ze 12 postaviček učedníků a postavy Pána Ježíše. Následoval obřad mytí nohou, který si náš syn velmi oblíbil. Po něm jsme měli Židovskou (poslední) večeři, při které jsme si zapálili svíčku a kadidlo. Popsali jsme si jednotlivé pokrmy a jejich význam. Naše tabule se skládala z nekvašeného chleba, Maroru (hořkost otroctví), Karpasu (slzy Židů vyplakaných v Egyptě, symbol namáčení ratolestí v misce s krví beránka, když se označovaly veřeje domů), Chazeretu, Charosetu (hlína nebo malta, ze které stavěli otroci v Egyptě), Beitzahu (naděje, nový život, křehkost lidského osudu), zeleninové polévky s kapáním, bramborového salátu a kuřecího řízku. K tomu jsme měli symbolické červené víno. Při večeři jsme si pustili píseň „Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh“, kterou si náš syn zamiloval.

Na Velký pátek jsme sundali všechny křížky ze zdí a poliček a uložili jsme je na fialové plátno. Odpoledne jsme se vydali do Halenkovic ke křížku, který se nachází na konci vesnice směrem na Žlutavy a je usazen na malebném kopečku mezi stromy.

Bílá sobota byla pro nás nejkrásnějším dnem z celých Velikonoc. Před večeří jsme si zopakovali Ježíšův příběh pomocí stavby Jeruzaléma a doplnili o část, kdy ženy přišly k hrobu a kámen byl odvalen. Při vzkříšení jsme zapálili svíčku vedle kříže na Golgotě. Poté následovala slavnostní večeře, při které jsme poslouchali písničku „Pochváleno budiž světlo.“ V průběhu večeře jsme si vyprávěli o křtu a jeho významu, o tom, co se v průběhu křtu událo a jak jsme to celé prožívali. Po večeři jsme si šli ukázat křestní roušku, křestní svíci, fotky, pamětní list a další věci spojené se křtem. Po večeři jsme prožili Slavnost velikonoční svíce. Začali jsme písničkou „Toto je den“ a přešli jsme s paškálem do pokojíčku, kde se odehrávala slavnost včetně obnovy křestního slibu. Četli jsme modlitby a Tomášek prstem kreslil znamení kříže, ukazoval písmena a číslice na paškálu a zapichoval zrníčka podle schématu. Při obnově křestního slibu držel v ručičce zapálenou svíčku. Po slavnosti jsme přešli k fialovému plátnu a z něj jsme všechny křížky vrátili zpět na své místo. Také zvonky se znovu rozezněly.

Na Boží hod velikonoční jsme upekli velikonočního beránka. Tomášek pomáhal s mícháním a vymazáním formy na beránka. Také jsme upekli chléb, který Tomášek pomáhal mísit. V poledne jsme požehnali naše pokrmy.

Jsme vděčni za toto „zastavení“. Bez něj bychom prožili velikonoční svátky tradičně v kostele a nikdy ne tak hluboce, se všemi tajemstvími a naší aktivní účastí. Budu ráda, pokud jsme někoho inspirovali a rozhodne se jít se svými dětmi stejnou cestou. Věřím, že tak jako náš Tomášek, tak i vaše děti na takové Velikonoce nezapomenou a vždy se jim spojí se „Světlem“ a vzkříšením našeho Pána.

Renata Macháčková Dostálková

Aktualizováno 16.6.2020 15:56
 

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2019

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 14. – 20. ŘÍJNA 2019 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

UPŘÍMNĚ DĚKUJEME "PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Celý informační dopis naleznete v příloze.
Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Dopis-říjen2019.pdf)Dopis říjen 201986 Kb11.10.2019 3:39
Aktualizováno 11.10.2019 3:38
 


Strana 1 z 10

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
2. 10. 2022 17:33