Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2018

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

276 802,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 27.5.2018 7:43
 

Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2018

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 14. – 20. KVĚTNA 2018 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Vážení a milí spoluobčané, přátelé, dovoluji si Vás opět oslovit a popřát Vám vše dobré jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Rád bych Vás informoval o rozhodnutích Ekonomické rady farnosti ohledně dalších prací na novém kostele Svatého Ducha:
- s Městem Staré Město uzavřela farnost Nájemní smlouvu ohledně polyfunkčního sálu (pod kostelem) za účelem užívání prostor pro veřejnost. Práce na polyfunkčním sále se blíží k závěru,
- u firmy PROMONT jsme na základě její cenové nabídky objednali práce na úpravu exteriéru nacházejícího se u vstupů do polyfunkčního sálu,
- kameník Petr Novák ze Zlechova pracuje na kamenném soklu svatostánku do nového kostela,
- akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu vytvořil maketu v poměru 1:1 k budoucímu svatostánku. S nadějí očekáváme, že na podzim letošního roku bude svatostánek v podobě Starozákonní Archy úmluvy hotov,
- akademický malíř Jan Jemelka z Olomouce vytvořil návrh vitráže pro jižní stranu skleněného pláště kostela. Jelikož touto stranou kostela svítí slunce nejvíc, rádi bychom snížili jeho intenzitu, aby se nezahřívala plocha v kostele. Proto chceme využít návrhu Jana Jemelky,
- firma GRAPO z Olomouce provede polep oken stínící fólií s natištěným návrhem vitráže,
- firma SOFI REAL Ratíškovice provede venkovní mytí skleněného pláště (těsně před nalepením stínící folie).
Vážení spoluobčané, upřímně Vám chci poděkovat za všechny Vaše dosavadní dary na dostavbu nového chrámu i za Váš dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 14. května do 20. května 2018. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.
Staré Město, květen 2018
P.Mgr.Miroslav Suchomel,
farář, duchovní otec farnosti
Důležitá informace pro Vás: Po Slavnosti prvního svatého přijímání dětí - od 4. června 20188 - budou bohoslužby probíhat takto: V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin, Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.
Aktualizováno 7.5.2018 17:52
 

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2017

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 9. – 15. ŘÍJNA 2017 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

opět Vás v tomto roce všechny srdečně zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. O letošních oslavách sv. Michaela, patrona našeho Města i farnosti jsme v neděli 1.října uvítali olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a další vzácné hosty, i ze zahraničí. Život v našem městě i farnosti je pestrý. Už více než rok mohou návštěvníci Starého Města i všichni místní využívat jedinečné vyhlídky v jižní věži nového kostela. Obě dominanty chrámu neušly pozornosti žádnému kolemjdoucímu, a to zejména kvůli pracím na zateplení věží na zimu. Ve spolupráci s Městem připravujeme dokončení polyfunkčního sálu. Tím se postupně naplní využití tohoto prostoru ke společenskému a náboženskému setkávání, vzdělávacím a kulturním akcím.

Milí spoluobčané, ze srdce Vám chci poděkovat za každý dar a každou pomoc, které věnujete novému chrámu. Přijměte, prosím, zástupce farnosti a přispějte při Veřejné sbírce vyhlášené od 9. října do 15. října 2017. Pamatujeme v modlitbě na všechny dárce a vyprošujeme Boží pomoc a požehnání. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost také této informaci: V souvislosti s blížícím se zimním obdobím dochází opět k úpravě bohoslužeb. Od 9. listopadu 2017 budou probíhat všechny (kromě pohřbů) v novém kostele: Pondělí – 17:00 hodin. Úterý – 6:30 hodin, Středa – 18:00 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin, Pátek – 17:00 hodin, Sobota – 17:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

S vděčností a úctou ke každému z Vás!

Staré Město, říjen 2017

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 8.10.2017 19:46
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2017

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

306 876,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 4.11.2017 18:21
 

Michael - Svatý Duch - půst 2017

Tisk PDF

Farní časopis Michael - Svatý Duch č.89 - půst 2017 - vychází na Popeleční středu 1.3.2017 - naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Michael89.pdf)Michael - Svatý Duch č.89 - půst 2017297 Kb26.2.2017 20:26
Aktualizováno 26.2.2017 20:26
 


Strana 3 z 9

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
2. 8. 2020 19:57