Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Výzdoba skleněného pláště vitrážemi - jižní strana

Tisk PDF

Od 1.června 2018 se můžete seznámit s návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly sestoupení Ducha svatého do událostí Nového Zákona. Návrh je součástí stínící folie na jižní straně skleněného pláště kostela. Podrobný popis naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (VITRÁŽE - JIŽNÍ ČÁST.pdf)Popis vitráže - jižní část45 Kb3.6.2018 16:34
Stáhnout tento soubor (vitraz.jpg)Obrázek vitráže - jižní část94 Kb8.1.2020 16:32
Aktualizováno 5.11.2019 10:54
 

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2018

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

276 802,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 27.5.2018 7:43
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2017

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

306 876,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 4.11.2017 18:21
 

Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2018

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 14. – 20. KVĚTNA 2018 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Vážení a milí spoluobčané, přátelé, dovoluji si Vás opět oslovit a popřát Vám vše dobré jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Rád bych Vás informoval o rozhodnutích Ekonomické rady farnosti ohledně dalších prací na novém kostele Svatého Ducha:
- s Městem Staré Město uzavřela farnost Nájemní smlouvu ohledně polyfunkčního sálu (pod kostelem) za účelem užívání prostor pro veřejnost. Práce na polyfunkčním sále se blíží k závěru,
- u firmy PROMONT jsme na základě její cenové nabídky objednali práce na úpravu exteriéru nacházejícího se u vstupů do polyfunkčního sálu,
- kameník Petr Novák ze Zlechova pracuje na kamenném soklu svatostánku do nového kostela,
- akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu vytvořil maketu v poměru 1:1 k budoucímu svatostánku. S nadějí očekáváme, že na podzim letošního roku bude svatostánek v podobě Starozákonní Archy úmluvy hotov,
- akademický malíř Jan Jemelka z Olomouce vytvořil návrh vitráže pro jižní stranu skleněného pláště kostela. Jelikož touto stranou kostela svítí slunce nejvíc, rádi bychom snížili jeho intenzitu, aby se nezahřívala plocha v kostele. Proto chceme využít návrhu Jana Jemelky,
- firma GRAPO z Olomouce provede polep oken stínící fólií s natištěným návrhem vitráže,
- firma SOFI REAL Ratíškovice provede venkovní mytí skleněného pláště (těsně před nalepením stínící folie).
Vážení spoluobčané, upřímně Vám chci poděkovat za všechny Vaše dosavadní dary na dostavbu nového chrámu i za Váš dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 14. května do 20. května 2018. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.
Staré Město, květen 2018
P.Mgr.Miroslav Suchomel,
farář, duchovní otec farnosti
Důležitá informace pro Vás: Po Slavnosti prvního svatého přijímání dětí - od 4. června 20188 - budou bohoslužby probíhat takto: V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin, Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.
Aktualizováno 7.5.2018 17:52
 

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2017

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 9. – 15. ŘÍJNA 2017 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

opět Vás v tomto roce všechny srdečně zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. O letošních oslavách sv. Michaela, patrona našeho Města i farnosti jsme v neděli 1.října uvítali olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a další vzácné hosty, i ze zahraničí. Život v našem městě i farnosti je pestrý. Už více než rok mohou návštěvníci Starého Města i všichni místní využívat jedinečné vyhlídky v jižní věži nového kostela. Obě dominanty chrámu neušly pozornosti žádnému kolemjdoucímu, a to zejména kvůli pracím na zateplení věží na zimu. Ve spolupráci s Městem připravujeme dokončení polyfunkčního sálu. Tím se postupně naplní využití tohoto prostoru ke společenskému a náboženskému setkávání, vzdělávacím a kulturním akcím.

Milí spoluobčané, ze srdce Vám chci poděkovat za každý dar a každou pomoc, které věnujete novému chrámu. Přijměte, prosím, zástupce farnosti a přispějte při Veřejné sbírce vyhlášené od 9. října do 15. října 2017. Pamatujeme v modlitbě na všechny dárce a vyprošujeme Boží pomoc a požehnání. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost také této informaci: V souvislosti s blížícím se zimním obdobím dochází opět k úpravě bohoslužeb. Od 9. listopadu 2017 budou probíhat všechny (kromě pohřbů) v novém kostele: Pondělí – 17:00 hodin. Úterý – 6:30 hodin, Středa – 18:00 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin, Pátek – 17:00 hodin, Sobota – 17:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

S vděčností a úctou ke každému z Vás!

Staré Město, říjen 2017

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 8.10.2017 19:46
 


Strana 3 z 10

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
18. 1. 2021 18:58