Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2018

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2018

Tisk PDF

Vážení spoluobčané, přátelé,

rád Vás všechny zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým a ze srdce Vám děkuji za to, jak se podílíte na společenském i duchovním životě našeho města. Díky dobré spolupráci mezi městem a farností byl dokončen interiér polyfunkčního sálu pod novým kostelem. Prostor, který má sloužit k setkávání a kulturním účelům bude v tomto školním roce propůjčen ZŠ z důvodu oprav budov školy. Exterier dokončila farnost. Akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu se chystá ještě v podzimních měsících odlít svatostánek do nového chrámu. Farnost mohla splácet úvěr a pokračovat na dokončovacích pracích díky finančním zdrojům – sbírkám v kostele, darům fyzických a právnických osob, příspěvkům Města a prostředkům z veřejné sbírky.

Proto Vám, milí spoluobčané, také děkuji za každý Váš nezištný dar na nový chrám. Zástupci farnosti Vás opět navštíví při podzimní VEŘEJNÉ SBÍRCE VYHLÁŠENÉ 15.ŘÍJNA – 21.ŘÍJNA 2018. Bůh kéž požehná Vaši štědrost a Váš manželský a rodinný život. Při bohoslužbách pamatujeme v modlitbě na každého z Vás. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

S vděčností a úctou!

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti


Aktualizováno 11.10.2018 17:44  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23