Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Dopis spoluobčanům květen 2013

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA  NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 13. KVĚTNA – 19. KVĚTNA 2013 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Aktualizováno 29.7.2013 6:52 Celý článek...
 

Poděkování za veřejnou sbírku

Tisk PDF
     VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,  
s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary v celkové výši  
361 822,- Kč  
     které jsme vybrali při říjnové sbírce 2012 po našem městě. Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách první a třetí neděli v měsíci.
    Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro ni rozhodli, vytváříme lepší život pro sebe i pro druhé.
(David Steindl-Rast)   
P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář 
duchovní otec farnosti
Aktualizováno 27.10.2012 20:49
 

Poděkování

Tisk PDF
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
VAŠE VSTŘÍCNOST A OTEVŘENÁ SRDCE ROZMNOŽILY POŽEHNÁNÍ STAVBY NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PŘIDÁME K NASTŘÁDANÝM PROSTŘEDKŮM A POUŽIJEME NA DALŠÍ ČÁST STAVBY. DĚKUJEME VÁM ZA   
362 447,- KČ
KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.  BŮH  ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM! 
Spoluobčané z farního společenství  Římskokatolické farnosti Staré Město
Aktualizováno 26.5.2012 13:09
 

Dopis spoluobčanům říjen 2012

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 15. ŘÍJNA – 21. ŘÍJNA 2012 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Aktualizováno 8.10.2012 21:14 Celý článek...
 

Dopis spoluobčanům květen 2012

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 14. KVĚTNA – 20. KVĚTNA 2012 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

s tímto krátkým dopisem  zasílám přání pokoje Vám a všem Vašim blízkým. S úctou děkuji těm z Vás, kteří trpělivě nesete obtíže svého života a kráčíte vstříc budoucnosti s nadějí.

I společenství farnosti chce být místem naděje. Samozřejmě, že se ptáme: „Máme dost sil vytrvat na správné cestě? Přece dnes kolem sebe vidíme lidí, jak bez hlubšího uvažování, jsou unášeni společenskými proudy kolem nich“. Všimli jste si, v jaké úzké perspektivě pohledu někteří lidé přistupují k mnohým situacím? Velmi snadno například mohou chápat svůj den jen jako řadu rozličných úkolů a událostí. Avšak bylo by škoda redukovat takto svůj pohled. Moudře naplnit projekt dobrého díla, stát v pravdě, uvědomovat si přítomnost toho, co nás přesahuje, v každodenních událostech pozvedat svůj zrak výš – i toto může být odpověď na nejhlubší žízeň našeho srdce. Jedním ze symbolů, jak vnímat transcendentální pohled v lidském údělu, je i stavba nového kostela sv. Ducha.

Aktualizováno 16.5.2012 15:58 Celý článek...
 


Strana 7 z 9

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
2. 8. 2020 19:57