Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Dopis spoluobčanům květen 2013

Dopis spoluobčanům květen 2013

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA  NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 13. KVĚTNA – 19. KVĚTNA 2013 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

 jsem rád, že vás všechny mohu pozdravit jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým, a to v roce, kdy si připomínáme 1150. výročí evangelizační misie sv.Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Pozornost se, jistě oprávněně,  soustředí na Velehrad. Vždyť tam se budou odehrávat červencové oslavy. Jsme však nesmírně vděčni, že nemalý zájem projevují poutníci také o Staré Město – ten starodávný Veligrad, kde působili svatí věrozvěstové. Na historických místech našeho města i na stavbě nového kostela Svatého Ducha jsme přivítali několik skupin poutníků, kteří s obdivem sledovali, jak se  město  i farnost  snaží projevit vděčnost slovanské misii svatých bratří. Vždyť v povědomí  občanů  je nesmazatelně vepsáno, že nový chrám je především vyjádřením díků.

Proto Vás, milí spoluobčané, seznamuji se stavem prací na novém kostele. V roce 2012 byly provedeny tyto práce: inženýrské sítě - voda, kanalizace,  sociální zařízení ve 2.PP věží – kompletně, mimo osazení zařizovacích předmětů, úprava povrchu věží, vnitřní i vnější,  tepelná izolace kupole, kompletní plastová střešní krytina,  ocelová konstrukce pláště hlavní lodi, sklohliníková fasáda hlavní lodi, sklohliníkový strop zimní kaple,  sklohliníkové výplně otvorů v polyfunkčním  sále, hlavní lodi, zimní kapli a ve věžích ,  tepelná izolace spodní třetiny pláště hlavní lodi. Práce a dodávky, které jsou plánované na r. 2013: inženýrské sítě - plyn, přípojka elektro, osazení zařizovacích předmětů v soc. zařízení 2.PP věží,  tepelná izolace věží, sklohliníkový plášť včetně nosné OK skeletové části věží,  kamenný obklad exteriérový i interiérový spodní třetiny pláště hlavní lodi,  tepelná izolace a úprava povrchů zimní kaple, silnoproudá elektroinstalace, osvětlení a slaboproudá elektroinstalace ve věžích, hlavní lodi a zimní kapli,  rozvod plynu a ústřední topení ve věžích, hlavní lodi a zimní kapli,  dlažby ve věžích, hlavní lodi a zimní kapli, chodníky a komunikace na přístupech do kostela.

Do stavby byly vloženy nemalé finanční prostředky.  Zahrnují sbírky ve farním kostele, příspěvek města a dary spoluobčanů z veřejné sbírky, dary dobrodinců z našeho města a okolí (poutníků) a úvěr od Komerční banky. Obracím se na Vás opět s důvěrou se žádostí o spolupráci při výstavbě této architektonické dominanty. Jsme přesvědčeni, že stavbou kostela Svatého Ducha, Památníkem Velké Moravy a vybudováním nového náměstí společně získáme skutečně reprezentativní kulturně-duchovní centrum našeho Starého Města.    

Veřejná sbírka je vyhlášena od 13.května do 19.května 2013. Děkuji Vám, že přijmete zástupce farnosti a přispějete se srdcem pokojným  a s důvěrou ve správnost svého rozhodnutí.

V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Staré Město, květen 2013            P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 29.7.2013 6:52  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23