Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Napsali o nás - žehnaní nového kostela Svatého Ducha

Tisk PDF

Co napsali o žehnaní nového kostela Svatého Ducha se můžete dočíst na následujících odkazech:

Regionální noviny - článek 1

Regionální noviny - článek 2

K dispozici je i pár multimediálních záznamů:

Reportáž regionální televize

Fotografie- František Ingr

Fotografie- Miroslav Snopek a Vojta Pospíšil

Aktualizováno 26.10.2014 9:03
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2013

Tisk PDF
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,
Cicero napsal, že „vděčnost není jen nejvyšší ze všech ctností. Vděčnost je pramenem všech ctností“ . S takovou vděčností chceme každému z Vás vyjádřit díky za finanční dary na nový kostel v celkové výši
499 576,- Kč,
které jsme vybrali při letošní veřejné říjnové sbírce. Tato částka nám velmi pomůže při splácení faktur za materiál a práce na novém kostele. Pamatujeme na všechny dárce při mši svaté a prosíme Boha o požehnání pro každého z Vás.
P. Miroslav Suchomel a spoluobčané z farního společenství
Aktualizováno 26.10.2013 21:25
 

Poděkování za veřejnou sbírku

Tisk PDF
VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, 
VAŠE VSTŘÍCNOST A OTEVŘENÁ SRDCE ROZMNOŽILY POŽEHNÁNÍ STAVBY NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK PŘIDÁME K NASTŘÁDANÝM PROSTŘEDKŮM A POUŽIJEME NA DALŠÍ ČÁST STAVBY. 
DĚKUJEME VÁM ZA 359 984,- KČ
KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.  BŮH  ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM! 
Spoluobčané z farního společenství 
Římskokatolické farnosti Staré Město
Aktualizováno 29.7.2013 6:52
 

Dopis občanům říjen 2013

Tisk PDF

Vážení přátelé, milí spoluobčané, jsem rád, že vás všechny znovu mohu pozdravit jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Když v roce 2000 tehdejší papežský nuncius v České republice Giovanni Coopa, žehnal staveniště pro nový kostel, pronesl: „Toto místo je kolébka nového začátku, jemuž musíte dělat čest v nadcházejících letech, které budou hledět na to, jak se vynořuje dům modlitby: dům Boží, dům, jenž patří vám a budoucím generacím. Zde jsou stopy civilizace Velké Moravy…zde se šířilo poselství svatých ochránců Evropy, Cyrila a Metoděje.

Aktualizováno 5.10.2013 18:18 Celý článek...
 

Dopis spoluobčanům květen 2013

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA  NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 13. KVĚTNA – 19. KVĚTNA 2013 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Aktualizováno 29.7.2013 6:52 Celý článek...
 


Strana 6 z 9

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
4. 4. 2020 20:29