Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Poděkování za veřejnou sbírku listopad 2014

Tisk PDF

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,

s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary v celkové výši

358 616,- Kč, které jsme vybrali při listopadové sbírce 2014 po našem městě.

Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách první a třetí neděle v měsíci.

Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro
ni rozhodli, vytváříme lepší život pro sebe i pro druhé. (David Steindl-Rast)

P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec a společenství farnosti

Aktualizováno 22.11.2014 20:52
 

Prohlídka kostela Svatého Ducha

Tisk PDF

Vestibul kostela Svatého Ducha je otevřen pro příchozí denně během dne.

Vlastní chrámový prostor je otevřen, kromě bohoslužeb, na požádání. Prohlídka během bohoslužeb není možná. V případě zájmu kontaktujte:

  • farní úřad: (+420) 572 541 277
  • pana Františka Ingra st.: (+420) 737 945 124

Prohlídka s výkladem je zpoplatněna příspěvkem na pokračování dostavby kostela.

Aktualizováno 7.2.2015 22:28
 

Napsali o nás - žehnaní nového kostela Svatého Ducha

Tisk PDF

Co napsali o žehnaní nového kostela Svatého Ducha se můžete dočíst na následujících odkazech:

Regionální noviny - článek 1

Regionální noviny - článek 2

K dispozici je i pár multimediálních záznamů:

Reportáž regionální televize

Fotografie- František Ingr

Fotografie- Miroslav Snopek a Vojta Pospíšil

Aktualizováno 26.10.2014 9:03
 

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Tisk PDF
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU KOSTELA SVATÉHO DUCHA
SE BUDE KONAT 15. - 21. KVĚTNA 2017 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.
UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.
„PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Milí spoluobčané, milí přátelé,

Vám i Vašim rodinám posílám pěkné pozdravení a mnoho dobrého jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým.

Velikonoce v novém chrámu se opět staly místem mnoha krásných setkání a chvílemi hlubokého zamyšlení nad životem. I mimo bohoslužby tento prostor poctí svou návštěvou velký počet poutníků i turistů. Od začátku května jsme na zkoušku instalovali nové reproduktory, které výrazně potlačují ozvěnu, aby tak bylo lépe rozumět, zvláště při menší obsazenosti lavic. Akademickému sochaři Otmaru Olivovi jsme zadali práce na realizaci hlavní – centrální liturgické reálii – svatostánku.

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti probíhá od 4.května do 9.července 2017 výstava František Karel Foltýn - Návrat na Moravu. Od tohoto kněžpolského rodáka máme od postní doby v novém kostele zapůjčené obrazy Křížové cesty. Můžete si je prohlédnout po dobu trvání výstavy.

Milí spoluobčané, stále máme za co děkovat a já Vám chci ze srdce poděkovat za všechny Vaše dary na dostavbu nového chrámu
i za Váš dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 15. května do 21. května 2017. Tyto finanční prostředky doplní pravidelné sbírky v kostele i příspěvek města a výrazně pomohou při splácení úvěru u KB a při dalších investicích. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Aktualizováno 13.5.2017 21:08
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2013

Tisk PDF
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,
Cicero napsal, že „vděčnost není jen nejvyšší ze všech ctností. Vděčnost je pramenem všech ctností“ . S takovou vděčností chceme každému z Vás vyjádřit díky za finanční dary na nový kostel v celkové výši
499 576,- Kč,
které jsme vybrali při letošní veřejné říjnové sbírce. Tato částka nám velmi pomůže při splácení faktur za materiál a práce na novém kostele. Pamatujeme na všechny dárce při mši svaté a prosíme Boha o požehnání pro každého z Vás.
P. Miroslav Suchomel a spoluobčané z farního společenství
Aktualizováno 26.10.2013 21:25
 


Strana 6 z 10

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
11. 4. 2024 6:34