Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela VEŘEJNÁ SBÍRKA

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Tisk PDF
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU KOSTELA SVATÉHO DUCHA
SE BUDE KONAT 15. - 21. KVĚTNA 2017 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.
UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.
„PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Milí spoluobčané, milí přátelé,

Vám i Vašim rodinám posílám pěkné pozdravení a mnoho dobrého jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým.

Velikonoce v novém chrámu se opět staly místem mnoha krásných setkání a chvílemi hlubokého zamyšlení nad životem. I mimo bohoslužby tento prostor poctí svou návštěvou velký počet poutníků i turistů. Od začátku května jsme na zkoušku instalovali nové reproduktory, které výrazně potlačují ozvěnu, aby tak bylo lépe rozumět, zvláště při menší obsazenosti lavic. Akademickému sochaři Otmaru Olivovi jsme zadali práce na realizaci hlavní – centrální liturgické reálii – svatostánku.

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti probíhá od 4.května do 9.července 2017 výstava František Karel Foltýn - Návrat na Moravu. Od tohoto kněžpolského rodáka máme od postní doby v novém kostele zapůjčené obrazy Křížové cesty. Můžete si je prohlédnout po dobu trvání výstavy.

Milí spoluobčané, stále máme za co děkovat a já Vám chci ze srdce poděkovat za všechny Vaše dary na dostavbu nového chrámu
i za Váš dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 15. května do 21. května 2017. Tyto finanční prostředky doplní pravidelné sbírky v kostele i příspěvek města a výrazně pomohou při splácení úvěru u KB a při dalších investicích. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Aktualizováno 13.5.2017 21:08  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23