Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2017

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 9. – 15. ŘÍJNA 2017 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME. „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

opět Vás v tomto roce všechny srdečně zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. O letošních oslavách sv. Michaela, patrona našeho Města i farnosti jsme v neděli 1.října uvítali olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a další vzácné hosty, i ze zahraničí. Život v našem městě i farnosti je pestrý. Už více než rok mohou návštěvníci Starého Města i všichni místní využívat jedinečné vyhlídky v jižní věži nového kostela. Obě dominanty chrámu neušly pozornosti žádnému kolemjdoucímu, a to zejména kvůli pracím na zateplení věží na zimu. Ve spolupráci s Městem připravujeme dokončení polyfunkčního sálu. Tím se postupně naplní využití tohoto prostoru ke společenskému a náboženskému setkávání, vzdělávacím a kulturním akcím.

Milí spoluobčané, ze srdce Vám chci poděkovat za každý dar a každou pomoc, které věnujete novému chrámu. Přijměte, prosím, zástupce farnosti a přispějte při Veřejné sbírce vyhlášené od 9. října do 15. října 2017. Pamatujeme v modlitbě na všechny dárce a vyprošujeme Boží pomoc a požehnání. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost také této informaci: V souvislosti s blížícím se zimním obdobím dochází opět k úpravě bohoslužeb. Od 9. listopadu 2017 budou probíhat všechny (kromě pohřbů) v novém kostele: Pondělí – 17:00 hodin. Úterý – 6:30 hodin, Středa – 18:00 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin, Pátek – 17:00 hodin, Sobota – 17:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

S vděčností a úctou ke každému z Vás!

Staré Město, říjen 2017

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 8.10.2017 19:46
 

Michael - Svatý Duch - půst 2017

Tisk PDF

Farní časopis Michael - Svatý Duch č.89 - půst 2017 - vychází na Popeleční středu 1.3.2017 - naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Michael89.pdf)Michael - Svatý Duch č.89 - půst 2017297 Kb26.2.2017 20:26
Aktualizováno 26.2.2017 20:26
 

Dopis občanům říjen 2016

Tisk PDF

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

srdečně Vás všechny zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město. Chci se s Vámi podělit o radostnou zprávu týkající se nového chrámu Svatého Ducha. V neděli 11.9. po hlavní bohoslužbě v 10:00 hodin, byly požehnány prostory jižní věže, která se tak stala součástí prohlídkové trasy z Event centra přes Jezuitský sklep. I díky Vaší štědrosti se toto mohlo uskutečnit. Velké množství návštěvníku mše sv., ale i odpoledního Velkomoravského koncertu využilo této jedinečné vyhlídky. Turisté a poutníci vyhledávající nový chrám i vyhlídku jižní věže potvrzují, že vynaložené úsilí, oběti a prostředky se vyplatily. Chceme se snažit jít tímto směrem i nadále, k zprovoznění severní věže (s výtahem) a dalších prostor kostela.

Milí spoluobčané, každý dar a každá pomoc, věnované novému chrámu, jsou pro nás důležité. Proto Vám ze srdce děkuji, že přijmete zástupce farnosti a přispějete při Veřejné sbírce vyhlášené od 10. října do 16. října 2016. Stále splácíme úvěr u KB a rádi bychom investovali do druhé věže, která, díky výtahu, bude přístupná i pro imobilní. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost také této informaci: V souvislosti s blížícím se zimním obdobím dochází opět k úpravě bohoslužeb. Z důvodu podlahového vytápění budou mše svaté od 9. listopadu 2016 probíhat všechny (kromě pohřbů) v novém kostele: Pondělí – 17:00 hodin. Úterý – 6:30 hodin, Středa – 18:00 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin, Pátek – 17:00 hodin, Sobota – 17:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

Upřímné a pokorné díky Vám všem!

Staré Město, říjen 2016
P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 8.10.2016 19:03
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2016

Tisk PDF

VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU.

DĚKUJEME VÁM ZA

325 050,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 22.10.2016 18:50
 

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2016

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

VAŠE VSTŘÍCNOST A OTEVŘENÁ SRDCE ROZMNOŽILY POŽEHNÁNÍ STAVBY NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA.

VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME NA PRÁCE V JIŽNÍ VĚŽI KOSTELA.

DĚKUJEME VÁM ZA 312 360,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

BŮH ŽEHNEJ VÁM VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 25.5.2016 19:27
 


Strana 4 z 10

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
8. 4. 2021 16:25