Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Dopis občanům říjen 2015

Dopis občanům říjen 2015

Tisk PDF

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

přijměte, prosím, srdečný pozdrav, který Vám zasílám jménem Římskokatolické farnosti Staré Město. Letošního 13.září jsme slavili malé jubileum. Popáté jsme se sešli na Náměstí Velké Moravy při Velkomoravském koncertu, pořádaném k podpoře chrámu Svatého Ducha. Znovu jsme mohli dosvědčit, že nově vybudované kulturně-duchovní centrum přináší svůj užitek. Symbolicky propojuje současnost s dávnou a bohatou historií. Přidávám ještě vzpomínku na dvě výročí: Bude to už 15 let, co jsme v neděli 29.října 2000 slavili ve farním chrámu sv. Michaela, archanděla pontifikální mši svatou, po níž jsme průvodem přešli na budoucí staveniště nového chrámu. Jeho Excelence Mons. Giovanni COPPA, apoštolský nuncius v České republice požehnal toto místo a pronesl památná slova: „Toto místo je jako kolébka nového začátku, jemuž musíte dělat čest v nadcházejících dnech a měsících, které budou hledět na to, jak se znenáhla vynořuje váš dům modlitby: dům Boží, dům, jenž patří i vám. Nemělo by význam mít nejkrásnější kostel, jaký si můžeme přát, kdybychom my sami nebyli budováni působením Ducha svatého v Boží příbytek. Buďte živými kameny Božského domu na zemi“. 5.října uplyne rok od požehnání nového kostela a tím také zasvěcení. S radostným srdcem, písněmi, chválami jsme uctili a přivítali Majitele domu v Jeho novém příbytku. Nový kostel je nejen místem bohoslužby, ale stává se i cílem mnoha poutníků a návštěvníků Starého Města. Chrám pro 21.století svým propojením prvků byzantské i latinské sakrální architektury ukazuje na jednu (nerozdělenou) církev (která tak žila v období svatých bratři Cyrila a Metoděje) a na otevřenou církev. Interiér – to je prostor světla (Božího světla), kde se každý může cítit velmi svobodně a tak nastavit svůj život pro Boží působení. Kronika návštěv poutníků a turistů obsahuje mnoho krásných zápisů. Z nich vyjímám alespoň jeden, který nám zanechal prof.Dr.Miloslav Pojsl za CMTF UP v Olomouci: „Jestliže exteriér hřmí jako blesk rozrážející skálu, uvnitř cítím klid, prostou, ale i monumentální krásu…“,

Děkuji Vám, milí spoluobčané, za každý dar a pomoc, věnované tomuto dílu. Také Vám ze srdce děkuji, že přijmete zástupce farnosti a přispějete při Veřejné sbírce vyhlášené od 12. října do 18. října 2015. Finančními prostředky pokryjeme náklady při splácení úvěru u KB a práce k budoucímu zprovoznění věží. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Upřímné a pokorné díky Vám všem!
Staré Město, říjen 2015
P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Věnujte, prosím, pozornost také této informaci: V souvislosti s blížícím se zimním obdobím dochází opět k úpravě bohoslužeb. Podlahové vytápění se nám osvědčilo. Proto budou mše svaté od 9. listopadu 2015 probíhat všechny (kromě pohřbů) v novém kostele: Pondělí – 17:00 hodin. Úterý – 6:30 hodin, Středa – 17:00 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin, Pátek – 17:00 hodin, Sobota – 17:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

Aktualizováno 10.10.2015 20:39  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
16. 5. 2024 13:00