Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Výzdoba skleněného pláště vitrážemi - severní strana

Tisk PDF

Od 5.června 2019 se můžete seznámit s dalším návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly ústředního motivu - průchodu Rudým mořem ze Starého zákona. Návrh je součástí stínící folie na severní straně skleněného pláště kostela. Podrobný popis naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Popis.pdf)Popis vitráže - severní část32 Kb23.6.2019 7:41
Stáhnout tento soubor (vitraz sever.jpg)Obrázek vitráže - severní část179 Kb25.6.2019 16:09
Aktualizováno 5.11.2019 10:53
 

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2019

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

290 600,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město


Aktualizováno 1.6.2019 21:20
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2018

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU.

DĚKUJEME VÁM ZA 319 900,- KČ, KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM.

Aktualizováno 27.10.2018 20:10
 

Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2019

Tisk PDF

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

rád posílám pozdrav do Vašich domovů s přáním všeho dobrého Vám i Vašim blízkým. Jménem Římskokatolické farnosti Staré Město si Vás opět dovoluji informovat o dalších pracích na novém kostele Svatého Ducha. Firma Stolařství Kozubík ze Slavičína vyrábí nové lavice, které nahradí ty staré a ve kterých se budeme cítit lépe a konformněji. Přejeme si, aby akademický sochař Otmar Oliva, po závěrečném odlévání dne 17. května, dokončil centrální liturgickou reálií kostela – svatostánek. Zároveň jsme ho pověřili prací na řečnickém pultu – ambonu. Severní stranu proskleného pláště by už v květnu měl doplnit návrh vitráže akademického malíře Jana Jemelky z Olomouce. Centrálním motivem je vyjití Izraelitů z egyptského otroctví a přechod Rudým mořem. Postupně se snažíme části provizorní nahrazovat trvalými, a tak splnit důležitý požadavek ke konsekraci (svěcení) nového chrámu. Vážení zpodobené, jsme Vám vděčni, že se spolupodílíte na dokončování nepřehlédnutelné dominanty našeho města. Na každého z Vás myslíme při děkovných bohoslužbách a v modlitbě vyprošujeme Vám a Vašim rodinám Boží požehnání. Upřímné díky i za Váš další dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 20. května do 26. května 2019. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Důležitá informace pro Vás: Po Slavnosti prvního svatého přijímání dětí - od 19. června 2019 -budou bohoslužby probíhat takto: V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin, Pátek – 18:00 hodin, Sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti


Aktualizováno 12.5.2019 8:08
 

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2018

Tisk PDF

Vážení spoluobčané, přátelé,

rád Vás všechny zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým a ze srdce Vám děkuji za to, jak se podílíte na společenském i duchovním životě našeho města. Díky dobré spolupráci mezi městem a farností byl dokončen interiér polyfunkčního sálu pod novým kostelem. Prostor, který má sloužit k setkávání a kulturním účelům bude v tomto školním roce propůjčen ZŠ z důvodu oprav budov školy. Exterier dokončila farnost. Akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu se chystá ještě v podzimních měsících odlít svatostánek do nového chrámu. Farnost mohla splácet úvěr a pokračovat na dokončovacích pracích díky finančním zdrojům – sbírkám v kostele, darům fyzických a právnických osob, příspěvkům Města a prostředkům z veřejné sbírky.

Proto Vám, milí spoluobčané, také děkuji za každý Váš nezištný dar na nový chrám. Zástupci farnosti Vás opět navštíví při podzimní VEŘEJNÉ SBÍRCE VYHLÁŠENÉ 15.ŘÍJNA – 21.ŘÍJNA 2018. Bůh kéž požehná Vaši štědrost a Váš manželský a rodinný život. Při bohoslužbách pamatujeme v modlitbě na každého z Vás. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

S vděčností a úctou!

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti


Aktualizováno 11.10.2018 17:44
 


Strana 2 z 10

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
18. 1. 2021 18:58