Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2019

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU. DĚKUJEME VÁM ZA

290 600,- KČ,

KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město


Aktualizováno 1.6.2019 21:20
 

Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2019

Tisk PDF

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

rád posílám pozdrav do Vašich domovů s přáním všeho dobrého Vám i Vašim blízkým. Jménem Římskokatolické farnosti Staré Město si Vás opět dovoluji informovat o dalších pracích na novém kostele Svatého Ducha. Firma Stolařství Kozubík ze Slavičína vyrábí nové lavice, které nahradí ty staré a ve kterých se budeme cítit lépe a konformněji. Přejeme si, aby akademický sochař Otmar Oliva, po závěrečném odlévání dne 17. května, dokončil centrální liturgickou reálií kostela – svatostánek. Zároveň jsme ho pověřili prací na řečnickém pultu – ambonu. Severní stranu proskleného pláště by už v květnu měl doplnit návrh vitráže akademického malíře Jana Jemelky z Olomouce. Centrálním motivem je vyjití Izraelitů z egyptského otroctví a přechod Rudým mořem. Postupně se snažíme části provizorní nahrazovat trvalými, a tak splnit důležitý požadavek ke konsekraci (svěcení) nového chrámu. Vážení zpodobené, jsme Vám vděčni, že se spolupodílíte na dokončování nepřehlédnutelné dominanty našeho města. Na každého z Vás myslíme při děkovných bohoslužbách a v modlitbě vyprošujeme Vám a Vašim rodinám Boží požehnání. Upřímné díky i za Váš další dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 20. května do 26. května 2019. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Důležitá informace pro Vás: Po Slavnosti prvního svatého přijímání dětí - od 19. června 2019 -budou bohoslužby probíhat takto: V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin, Pátek – 18:00 hodin, Sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti


Aktualizováno 12.5.2019 8:08
 

Veřejná sbírka - dopis občanům říjen 2018

Tisk PDF

Vážení spoluobčané, přátelé,

rád Vás všechny zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým a ze srdce Vám děkuji za to, jak se podílíte na společenském i duchovním životě našeho města. Díky dobré spolupráci mezi městem a farností byl dokončen interiér polyfunkčního sálu pod novým kostelem. Prostor, který má sloužit k setkávání a kulturním účelům bude v tomto školním roce propůjčen ZŠ z důvodu oprav budov školy. Exterier dokončila farnost. Akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu se chystá ještě v podzimních měsících odlít svatostánek do nového chrámu. Farnost mohla splácet úvěr a pokračovat na dokončovacích pracích díky finančním zdrojům – sbírkám v kostele, darům fyzických a právnických osob, příspěvkům Města a prostředkům z veřejné sbírky.

Proto Vám, milí spoluobčané, také děkuji za každý Váš nezištný dar na nový chrám. Zástupci farnosti Vás opět navštíví při podzimní VEŘEJNÉ SBÍRCE VYHLÁŠENÉ 15.ŘÍJNA – 21.ŘÍJNA 2018. Bůh kéž požehná Vaši štědrost a Váš manželský a rodinný život. Při bohoslužbách pamatujeme v modlitbě na každého z Vás. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

S vděčností a úctou!

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti


Aktualizováno 11.10.2018 17:44
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2018

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ, VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOKONČOVÁNÍ NOVÉHO CHRÁMU.

DĚKUJEME VÁM ZA 319 900,- KČ, KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM.

Aktualizováno 27.10.2018 20:10
 

Výzdoba skleněného pláště vitrážemi - jižní strana

Tisk PDF

Od 1.června 2018 se můžete seznámit s návrhem vitráží od akademického malíře Jana Jemelky. Návrh představuje symboly sestoupení Ducha svatého do událostí Nového Zákona. Návrh je součástí stínící folie na jižní straně skleněného pláště kostela. Podrobný popis naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (VITRÁŽE - JIŽNÍ ČÁST.pdf)Popis vitráže - jižní část45 Kb3.6.2018 16:34
Stáhnout tento soubor (vitraz.jpg)Obrázek vitráže - jižní část94 Kb8.1.2020 16:32
Aktualizováno 5.11.2019 10:54
 


Strana 2 z 9

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
2. 8. 2020 19:57