Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Poděkování za nový kostel

Tisk PDF

Tato písnička naší Scholičky vznikla jako dík za stavbu a zprovoznění našeho nového chrámu, kostela Sv.Ducha ve Starém Městě.

Aktualizováno 14.11.2016 15:52 Celý článek...
 

Poděkování za veřejnou sbírku říjen 2015

Tisk PDF

VAŠE VSTŘÍCNOST A ŠTĚDROST JSOU DŮVODEM NAŠÍ VDĚČNOSTI. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA PŘÍPRAVU K DOKONČENÍ VĚŽÍ NOVÉHO CHRÁMU.

DĚKUJEME VÁM ZA 339 680,- KČ, KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ ŘÍJNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE.

BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané z farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 24.10.2015 20:16
 

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2015

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

VAŠE VSTŘÍCNOST A OTEVŘENÁ SRDCE OPĚT POŽEHNALY NOVÝ KOSTEL SVATÉHO DUCHA. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOSTAVBU CHRÁMU.

DĚKUJEME VÁM ZA 338 650,- KČ, KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané za farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 24.5.2015 20:39
 

Dopis občanům říjen 2015

Tisk PDF

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

přijměte, prosím, srdečný pozdrav, který Vám zasílám jménem Římskokatolické farnosti Staré Město. Letošního 13.září jsme slavili malé jubileum. Popáté jsme se sešli na Náměstí Velké Moravy při Velkomoravském koncertu, pořádaném k podpoře chrámu Svatého Ducha. Znovu jsme mohli dosvědčit, že nově vybudované kulturně-duchovní centrum přináší svůj užitek. Symbolicky propojuje současnost s dávnou a bohatou historií. Přidávám ještě vzpomínku na dvě výročí: Bude to už 15 let, co jsme v neděli 29.října 2000 slavili ve farním chrámu sv. Michaela, archanděla pontifikální mši svatou, po níž jsme průvodem přešli na budoucí staveniště nového chrámu. Jeho Excelence Mons. Giovanni COPPA, apoštolský nuncius v České republice požehnal toto místo a pronesl památná slova: „Toto místo je jako kolébka nového začátku, jemuž musíte dělat čest v nadcházejících dnech a měsících, které budou hledět na to, jak se znenáhla vynořuje váš dům modlitby: dům Boží, dům, jenž patří i vám. Nemělo by význam mít nejkrásnější kostel, jaký si můžeme přát, kdybychom my sami nebyli budováni působením Ducha svatého v Boží příbytek. Buďte živými kameny Božského domu na zemi“. 5.října uplyne rok od požehnání nového kostela a tím také zasvěcení. S radostným srdcem, písněmi, chválami jsme uctili a přivítali Majitele domu v Jeho novém příbytku. Nový kostel je nejen místem bohoslužby, ale stává se i cílem mnoha poutníků a návštěvníků Starého Města. Chrám pro 21.století svým propojením prvků byzantské i latinské sakrální architektury ukazuje na jednu (nerozdělenou) církev (která tak žila v období svatých bratři Cyrila a Metoděje) a na otevřenou církev. Interiér – to je prostor světla (Božího světla), kde se každý může cítit velmi svobodně a tak nastavit svůj život pro Boží působení. Kronika návštěv poutníků a turistů obsahuje mnoho krásných zápisů. Z nich vyjímám alespoň jeden, který nám zanechal prof.Dr.Miloslav Pojsl za CMTF UP v Olomouci: „Jestliže exteriér hřmí jako blesk rozrážející skálu, uvnitř cítím klid, prostou, ale i monumentální krásu…“,

Děkuji Vám, milí spoluobčané, za každý dar a pomoc, věnované tomuto dílu. Také Vám ze srdce děkuji, že přijmete zástupce farnosti a přispějete při Veřejné sbírce vyhlášené od 12. října do 18. října 2015. Finančními prostředky pokryjeme náklady při splácení úvěru u KB a práce k budoucímu zprovoznění věží. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Upřímné a pokorné díky Vám všem!
Staré Město, říjen 2015
P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti

Věnujte, prosím, pozornost také této informaci: V souvislosti s blížícím se zimním obdobím dochází opět k úpravě bohoslužeb. Podlahové vytápění se nám osvědčilo. Proto budou mše svaté od 9. listopadu 2015 probíhat všechny (kromě pohřbů) v novém kostele: Pondělí – 17:00 hodin. Úterý – 6:30 hodin, Středa – 17:00 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin, Pátek – 17:00 hodin, Sobota – 17:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

Aktualizováno 10.10.2015 20:39
 

Dopis občanům květen 2015

Tisk PDF

Vážení a milí spoluobčané, přátelé,

do Vašich domovů, do Vašich rodin posílám jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým pozdrav s přáním pokojným a požehnaných dní.

Už sedm měsíců je život v našem městě obohacen o nové možnosti. Určitě jsme se prošli náměstím Velké Moravy a nahlédli do části EVENT centra (v Jezuitském sklepě). Mnozí z nás se jistě zúčastnili i akcí pořádaných na novém náměstí. Mám upřímnou radost z každého, kdo zavítal do nového chrámu. Je potěšující vidět, jak tento prostor naplňuje očekávání „hic et nunc“ – tady a teď. Z reakcí návštěvníků je patrné, že nový kostel je jinak „čitelný“ zvenčí a jinak uvnitř. Je jako náruč otevřená pro každého. Samozřejmě, že věřící využívají v hojném počtu především nedělních bohoslužeb. Mohli jsme však také přivítat mnoho skupin poutníků i skupin organizovaných společenskými a zájmovými organizacemi.

To, že pro nás a pro budoucí generace je nabídnuto takové místo, máte výrazný podíl také Vy, milí spoluobčané, svými finančními dary. Proto využívám této příležitosti a chci každému z Vás poděkovat za každý, byť sebemenší dar. Děkuji i za Vaše upřímné svědectví o tomto díle, jak před druhými hovoříte o našem Starém Městě, o našem domově, jak rádi a srdečně sem zvete své přátelé a známé.
Milí přátelé, přesto, že je kostel zatím jenom v předběžném užívání, splňuje naděje, do něho vkládané. Zatím se nám, i díky Vaší pomoci, daří splácet dluh – úvěr u Komerční banky, a hradit provoz. Snažíme se, podle možností, investovat do dalších částí. S důvěrou se proto na Vás znovu obracíme a prosíme o pomoc. Přijměte, prosím, zástupce farnosti přispějte při Veřejné sbírce vyhlášené od 11. května do 17. května 2015. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost této informaci: Od poloviny května 2015, kdy už nebude potřebné vytápět prostor nového chrámu, budou bohoslužby probíhat takto:

V kostele Svatého Michaela:

Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin

V kostele Svatého Ducha:

Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin,

Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin

Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin

Děkujeme Vám, že přijmete pozvání do nového chrámu a že s sebou vezmete i své známé a přátele!

Ještě jednou děkuji každému z Vás jménem společenství farníků i jménem svým.

Staré Město, květen 2015, P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář

Aktualizováno 4.5.2015 21:34
 


Strana 5 z 10

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
8. 4. 2021 16:25