Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela
Stavba nového kostela

Poděkování za veřejnou sbírku květen 2015

Tisk PDF

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

VAŠE VSTŘÍCNOST A OTEVŘENÁ SRDCE OPĚT POŽEHNALY NOVÝ KOSTEL SVATÉHO DUCHA. VÁŠ FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK POUŽIJEME KE SPLÁCENÍ ÚVĚRU A NA DOSTAVBU CHRÁMU.

DĚKUJEME VÁM ZA 338 650,- KČ, KTERÉ JSTE DAROVALI PŘI LETOŠNÍ KVĚTNOVÉ VEŘEJNÉ SBÍRCE. BŮH ŽEHNEJ VÁM A VAŠIM RODINÁM!

Spoluobčané za farního společenství Římskokatolické farnosti Staré Město

Aktualizováno 24.5.2015 20:39
 

Dopis občanům květen 2015

Tisk PDF

Vážení a milí spoluobčané, přátelé,

do Vašich domovů, do Vašich rodin posílám jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým pozdrav s přáním pokojným a požehnaných dní.

Už sedm měsíců je život v našem městě obohacen o nové možnosti. Určitě jsme se prošli náměstím Velké Moravy a nahlédli do části EVENT centra (v Jezuitském sklepě). Mnozí z nás se jistě zúčastnili i akcí pořádaných na novém náměstí. Mám upřímnou radost z každého, kdo zavítal do nového chrámu. Je potěšující vidět, jak tento prostor naplňuje očekávání „hic et nunc“ – tady a teď. Z reakcí návštěvníků je patrné, že nový kostel je jinak „čitelný“ zvenčí a jinak uvnitř. Je jako náruč otevřená pro každého. Samozřejmě, že věřící využívají v hojném počtu především nedělních bohoslužeb. Mohli jsme však také přivítat mnoho skupin poutníků i skupin organizovaných společenskými a zájmovými organizacemi.

To, že pro nás a pro budoucí generace je nabídnuto takové místo, máte výrazný podíl také Vy, milí spoluobčané, svými finančními dary. Proto využívám této příležitosti a chci každému z Vás poděkovat za každý, byť sebemenší dar. Děkuji i za Vaše upřímné svědectví o tomto díle, jak před druhými hovoříte o našem Starém Městě, o našem domově, jak rádi a srdečně sem zvete své přátelé a známé.
Milí přátelé, přesto, že je kostel zatím jenom v předběžném užívání, splňuje naděje, do něho vkládané. Zatím se nám, i díky Vaší pomoci, daří splácet dluh – úvěr u Komerční banky, a hradit provoz. Snažíme se, podle možností, investovat do dalších částí. S důvěrou se proto na Vás znovu obracíme a prosíme o pomoc. Přijměte, prosím, zástupce farnosti přispějte při Veřejné sbírce vyhlášené od 11. května do 17. května 2015. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost této informaci: Od poloviny května 2015, kdy už nebude potřebné vytápět prostor nového chrámu, budou bohoslužby probíhat takto:

V kostele Svatého Michaela:

Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin

V kostele Svatého Ducha:

Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin,

Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin

Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin

Děkujeme Vám, že přijmete pozvání do nového chrámu a že s sebou vezmete i své známé a přátele!

Ještě jednou děkuji každému z Vás jménem společenství farníků i jménem svým.

Staré Město, květen 2015, P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář

Aktualizováno 4.5.2015 21:34
 

Prohlídka kostela Svatého Ducha

Tisk PDF

Vestibul kostela Svatého Ducha je otevřen pro příchozí denně během dne.

Vlastní chrámový prostor je otevřen, kromě bohoslužeb, na požádání. Prohlídka během bohoslužeb není možná. V případě zájmu kontaktujte:

  • farní úřad: (+420) 572 541 277
  • pana Františka Ingra st.: (+420) 737 945 124

Prohlídka s výkladem je zpoplatněna příspěvkem na pokračování dostavby kostela.

Aktualizováno 7.2.2015 22:28
 

Poděkování za veřejnou sbírku listopad 2014

Tisk PDF

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ STARÉHO MĚSTA,

s úctou ke každému z Vás upřímně děkujeme za všechny finanční dary v celkové výši

358 616,- Kč, které jsme vybrali při listopadové sbírce 2014 po našem městě.

Všem dárcům vyprošujeme Boží požehnání při bohoslužbách první a třetí neděle v měsíci.

Vděčnost je víc nežli jen cit, zkušenost nebo ctnost. Tam, kde je vděčnost postojem, kde jsme se pro
ni rozhodli, vytváříme lepší život pro sebe i pro druhé. (David Steindl-Rast)

P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec a společenství farnosti

Aktualizováno 22.11.2014 20:52
 

VEŘEJNÁ SBÍRKA

Tisk PDF
VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU KOSTELA SVATÉHO DUCHA
SE BUDE KONAT 15. - 21. KVĚTNA 2017 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.
UPŘÍMNĚ DĚKUJEME.
„PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Milí spoluobčané, milí přátelé,

Vám i Vašim rodinám posílám pěkné pozdravení a mnoho dobrého jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým.

Velikonoce v novém chrámu se opět staly místem mnoha krásných setkání a chvílemi hlubokého zamyšlení nad životem. I mimo bohoslužby tento prostor poctí svou návštěvou velký počet poutníků i turistů. Od začátku května jsme na zkoušku instalovali nové reproduktory, které výrazně potlačují ozvěnu, aby tak bylo lépe rozumět, zvláště při menší obsazenosti lavic. Akademickému sochaři Otmaru Olivovi jsme zadali práce na realizaci hlavní – centrální liturgické reálii – svatostánku.

Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti probíhá od 4.května do 9.července 2017 výstava František Karel Foltýn - Návrat na Moravu. Od tohoto kněžpolského rodáka máme od postní doby v novém kostele zapůjčené obrazy Křížové cesty. Můžete si je prohlédnout po dobu trvání výstavy.

Milí spoluobčané, stále máme za co děkovat a já Vám chci ze srdce poděkovat za všechny Vaše dary na dostavbu nového chrámu
i za Váš dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 15. května do 21. května 2017. Tyto finanční prostředky doplní pravidelné sbírky v kostele i příspěvek města a výrazně pomohou při splácení úvěru u KB a při dalších investicích. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Aktualizováno 13.5.2017 21:08
 


Strana 5 z 9

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
4. 4. 2020 20:29