Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2019

Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2019

Tisk PDF

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

rád posílám pozdrav do Vašich domovů s přáním všeho dobrého Vám i Vašim blízkým. Jménem Římskokatolické farnosti Staré Město si Vás opět dovoluji informovat o dalších pracích na novém kostele Svatého Ducha. Firma Stolařství Kozubík ze Slavičína vyrábí nové lavice, které nahradí ty staré a ve kterých se budeme cítit lépe a konformněji. Přejeme si, aby akademický sochař Otmar Oliva, po závěrečném odlévání dne 17. května, dokončil centrální liturgickou reálií kostela – svatostánek. Zároveň jsme ho pověřili prací na řečnickém pultu – ambonu. Severní stranu proskleného pláště by už v květnu měl doplnit návrh vitráže akademického malíře Jana Jemelky z Olomouce. Centrálním motivem je vyjití Izraelitů z egyptského otroctví a přechod Rudým mořem. Postupně se snažíme části provizorní nahrazovat trvalými, a tak splnit důležitý požadavek ke konsekraci (svěcení) nového chrámu. Vážení zpodobené, jsme Vám vděčni, že se spolupodílíte na dokončování nepřehlédnutelné dominanty našeho města. Na každého z Vás myslíme při děkovných bohoslužbách a v modlitbě vyprošujeme Vám a Vašim rodinám Boží požehnání. Upřímné díky i za Váš další dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 20. května do 26. května 2019. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Důležitá informace pro Vás: Po Slavnosti prvního svatého přijímání dětí - od 19. června 2019 -budou bohoslužby probíhat takto: V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin, Pátek – 18:00 hodin, Sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.

P.Mgr.Miroslav Suchomel, farář, duchovní otec farnosti


Aktualizováno 12.5.2019 8:08  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
24. 6. 2024 14:12