Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2018

Veřejná sbírka - dopis občanům květen 2018

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA DOSTAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 14. – 20. KVĚTNA 2018 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA. UPŘÍMNĚ DĚKUJEME „PÁN BŮH ZAPLAŤ“ ZA VAŠE DARY!

Vážení a milí spoluobčané, přátelé, dovoluji si Vás opět oslovit a popřát Vám vše dobré jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Rád bych Vás informoval o rozhodnutích Ekonomické rady farnosti ohledně dalších prací na novém kostele Svatého Ducha:
- s Městem Staré Město uzavřela farnost Nájemní smlouvu ohledně polyfunkčního sálu (pod kostelem) za účelem užívání prostor pro veřejnost. Práce na polyfunkčním sále se blíží k závěru,
- u firmy PROMONT jsme na základě její cenové nabídky objednali práce na úpravu exteriéru nacházejícího se u vstupů do polyfunkčního sálu,
- kameník Petr Novák ze Zlechova pracuje na kamenném soklu svatostánku do nového kostela,
- akademický sochař Otmar Oliva z Velehradu vytvořil maketu v poměru 1:1 k budoucímu svatostánku. S nadějí očekáváme, že na podzim letošního roku bude svatostánek v podobě Starozákonní Archy úmluvy hotov,
- akademický malíř Jan Jemelka z Olomouce vytvořil návrh vitráže pro jižní stranu skleněného pláště kostela. Jelikož touto stranou kostela svítí slunce nejvíc, rádi bychom snížili jeho intenzitu, aby se nezahřívala plocha v kostele. Proto chceme využít návrhu Jana Jemelky,
- firma GRAPO z Olomouce provede polep oken stínící fólií s natištěným návrhem vitráže,
- firma SOFI REAL Ratíškovice provede venkovní mytí skleněného pláště (těsně před nalepením stínící folie).
Vážení spoluobčané, upřímně Vám chci poděkovat za všechny Vaše dosavadní dary na dostavbu nového chrámu i za Váš dar při Veřejné sbírce vyhlášené od 14. května do 20. května 2018. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.
Staré Město, květen 2018
P.Mgr.Miroslav Suchomel,
farář, duchovní otec farnosti
Důležitá informace pro Vás: Po Slavnosti prvního svatého přijímání dětí - od 4. června 20188 - budou bohoslužby probíhat takto: V kostele Svatého Michaela: Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin. V kostele Svatého Ducha: Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin, Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin, Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin.
Aktualizováno 7.5.2018 17:52  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23