Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Dopis spoluobčanům říjen 2012

Dopis spoluobčanům říjen 2012

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 15. ŘÍJNA – 21. ŘÍJNA 2012 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

     rád vás všechny zdravím jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým. Za několik měsíců vstoupíme do Jubilejního roku oslav 1150. výročí příchodu svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Oni byli darem pro náš národ. Naši vděčnost Bohu za ně, se snaží vyjádřit i stavba nového chrámu. Je symbolem modliteb, obětí a lásky. Je ojedinělá svou architekturou: kruhovitý půdorys – kruh připomíná věčnost, střecha – baldachýn – nese v sobě svatodušní prvek a pozvedá stavbu vzhůru, věže ukazují také k transcendentnu. Jak krásný obraz lidského života. Neseme v sobě touhu po věčnosti, po pravdě, kráse. Náš život je jako chrám, když v síle ducha překračujeme svou pozemskost. Postupně očišťován, obrušován, osvobozován životními okolnostmi, zkušenostmi náš život ukazuje tu skutečnou krásu ducha a duše. Uvědomujeme si, jak tělo a duše jsou propojeny a jak právě duše naši tělesnou schránku povznáší.

     Na první pohled je letos zřejmé, že se stavba kostela mění téměř každodenně. Nejprve byla dokončena střecha s kupolí. Pak následovalo zhotovení pláště, to je obvodových stěn kostela. Byla namontována ocelová nosná žebra a na ně začaly být připevňovány skleněné tabule – „ditermy“.  Už je vidět, že budou tvořit dvě třetiny stěn. Spodní třetina stěny bude kamenná s vnitřní izolací. „Ditermy“ udrží teplo lépe, než tlusté zdi kostela svatého Michaela.

     Je mnoho prací, které byly již udělány, které ale nejsou zvenčí vidět. Třeba vnitřní omítka kupole, skoro kompletní omítka ve věžích, sociální zařízení v podzemí věží. Další věci neuvidíme, ani když budeme přímo v kostele. Jsou ukryty pod zemí. Přívod elektřiny, plynu, vodovod, kanalizace i s přečerpávací stanicí, to všechno už je uděláno.  Po dokončení pláště kostela bude následovat namontování topení, světel a elektrických rozvodů, vydláždění jeho hlavních prostor kamennými a keramickými dlaždicemi, výmalby a všechno ostatní, co k dokončení stavby patří.

     Do takového díla, které před našima očima vyrůstá, má jistě smysl investovat – síly, prostředky, modlitby, oběti…, vždyť toto dílo je nejen pro nás, ale také pro budoucí generace. Veřejná sbírka je vyhlášena od 15.října do 21.října 2012. Děkuji Vám, že přijmete zástupce farnosti a přispějete s pokojem v srdci a s důvěrou ve správnost tohoto kroku.

V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Staré Město, říjen 2012                               P. Mgr. Miroslav Suchomel, farář,duchovní otec farnosti
Aktualizováno 8.10.2012 21:14  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23