Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Dopis spoluobčanům květen 2012

Dopis spoluobčanům květen 2012

Tisk PDF

VEŘEJNÁ SBÍRKA NA STAVBU NOVÉHO KOSTELA SVATÉHO DUCHA SE BUDE KONAT 14. KVĚTNA – 20. KVĚTNA 2012 NA ÚZEMÍ STARÉHO MĚSTA.

Vážení přátelé, milí spoluobčané,

s tímto krátkým dopisem  zasílám přání pokoje Vám a všem Vašim blízkým. S úctou děkuji těm z Vás, kteří trpělivě nesete obtíže svého života a kráčíte vstříc budoucnosti s nadějí.

I společenství farnosti chce být místem naděje. Samozřejmě, že se ptáme: „Máme dost sil vytrvat na správné cestě? Přece dnes kolem sebe vidíme lidí, jak bez hlubšího uvažování, jsou unášeni společenskými proudy kolem nich“. Všimli jste si, v jaké úzké perspektivě pohledu někteří lidé přistupují k mnohým situacím? Velmi snadno například mohou chápat svůj den jen jako řadu rozličných úkolů a událostí. Avšak bylo by škoda redukovat takto svůj pohled. Moudře naplnit projekt dobrého díla, stát v pravdě, uvědomovat si přítomnost toho, co nás přesahuje, v každodenních událostech pozvedat svůj zrak výš – i toto může být odpověď na nejhlubší žízeň našeho srdce. Jedním ze symbolů, jak vnímat transcendentální pohled v lidském údělu, je i stavba nového kostela sv. Ducha.

Proto se na Vás znovu obracím se zdvořilou prosbou o finanční příspěvek. Veřejná sbírka proběhne v  týdnu od 14.-20. května 2012. Děkuji Vám, že ani tentokrát neodmítnete zástupce farnosti a přispějete se srdcem pokojným a radostným!

V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Staré Město, květen 2012

P.Mgr.Miroslav Suchomel

farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 16.5.2012 15:58  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
8. 4. 2021 16:25