Dopis občanům květen 2015

4.5.2015 21:14 Vojtěch Foltýnek
Tisk

Vážení a milí spoluobčané, přátelé,

do Vašich domovů, do Vašich rodin posílám jménem Římskokatolické farnosti Staré Město i jménem svým pozdrav s přáním pokojným a požehnaných dní.

Už sedm měsíců je život v našem městě obohacen o nové možnosti. Určitě jsme se prošli náměstím Velké Moravy a nahlédli do části EVENT centra (v Jezuitském sklepě). Mnozí z nás se jistě zúčastnili i akcí pořádaných na novém náměstí. Mám upřímnou radost z každého, kdo zavítal do nového chrámu. Je potěšující vidět, jak tento prostor naplňuje očekávání „hic et nunc“ – tady a teď. Z reakcí návštěvníků je patrné, že nový kostel je jinak „čitelný“ zvenčí a jinak uvnitř. Je jako náruč otevřená pro každého. Samozřejmě, že věřící využívají v hojném počtu především nedělních bohoslužeb. Mohli jsme však také přivítat mnoho skupin poutníků i skupin organizovaných společenskými a zájmovými organizacemi.

To, že pro nás a pro budoucí generace je nabídnuto takové místo, máte výrazný podíl také Vy, milí spoluobčané, svými finančními dary. Proto využívám této příležitosti a chci každému z Vás poděkovat za každý, byť sebemenší dar. Děkuji i za Vaše upřímné svědectví o tomto díle, jak před druhými hovoříte o našem Starém Městě, o našem domově, jak rádi a srdečně sem zvete své přátelé a známé.
Milí přátelé, přesto, že je kostel zatím jenom v předběžném užívání, splňuje naděje, do něho vkládané. Zatím se nám, i díky Vaší pomoci, daří splácet dluh – úvěr u Komerční banky, a hradit provoz. Snažíme se, podle možností, investovat do dalších částí. S důvěrou se proto na Vás znovu obracíme a prosíme o pomoc. Přijměte, prosím, zástupce farnosti přispějte při Veřejné sbírce vyhlášené od 11. května do 17. května 2015. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Věnujte, prosím, pozornost této informaci: Od poloviny května 2015, kdy už nebude potřebné vytápět prostor nového chrámu, budou bohoslužby probíhat takto:

V kostele Svatého Michaela:

Úterý – 6:30 hodin, Čtvrtek – 6:30 hodin

V kostele Svatého Ducha:

Pondělí – 18:00 hodin, Středa – 18:00 hodin,

Pátek – 18:00 hodin, sobota – 18:00 hodin

Neděle: 7:00 hodin, 10:00 hodin

Děkujeme Vám, že přijmete pozvání do nového chrámu a že s sebou vezmete i své známé a přátele!

Ještě jednou děkuji každému z Vás jménem společenství farníků i jménem svým.

Staré Město, květen 2015, P.Mgr. Miroslav Suchomel, farář

Aktualizováno 4.5.2015 21:34