Archanděl Michael

11.10.2010 9:37 Tomáš Vala
Tisk

Archanděl Michael je archandělem v křesťanské, židovské i islámské tradici. Jeho jméno Michael vychází z hebrejského מִיכָאֵל (vysl. Mi-Cha-El) a překládá se Kdo jako Bůh (tento nápis také dominuje nad oltářem našeho kostela). Vyjadřuje bojovný výkřik dobrých andělů v bitvě proti Nepříteli. Jako jeden ze tří nejdůležitějších andělů Michael, Gabriel a Rafael se může honosit titulem archanděl.

Už od raných dob byl součástí křesťanského učení, avšak současný pohled na něj jako na sv. Michaela se zformoval až v 19. a 20. století. Zvláštní modlitbu mu věnoval papěž Lev XIII. a na tuto modlitbu kladl také zvláštní důraz papež Jan Pavel II. Říká se jí také modlitba malého exorcismu a v češtině má několik verzí:

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.
Amen.
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji;
proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou,
nechať Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme.
Ty pak, kníže vojska nebeského,Satana a jiné duchy zlé,
kteří ke zkáze duší světem obcházejí,
božskou mocí do pekla svrhni.
Amen.
V Písmu je jeho jméno zmíněno celkem čtyřikrát:
Tomuto archandělu jsou připisována i jiná místa v Bibli, i když tam není jeho jméno implicitně zmíněno. Například:
Na základě těchto pasáží v Písmu a přispěním křesťanské tradice byly sv. Michaeli přisouzeny tyto úkoly:
Zdroj:
Aktualizováno 20.11.2010 23:02