Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

MODLITBY ZA NAŠE ZEMŘELÉ

Tisk PDF

VE DNECH OD 25.10. DO 8.11.2021 JE MOŽNO ZÍSKAT PO SPLNĚNÍ TŘÍ OBVYKLÝCH PODMÍNEK DENNĚ PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

V PONDĚLÍ 1.LISTOPADU odpoledne a v ÚTERÝ 2.LISTOPADU po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci.

Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření – zpověď – možnost přijmout v okruhu těchto dní, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně (Otče náš) a Vyznání víry.

POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ VE STARÉM MĚSTĚ: NEDĚLE 31. ŘÍJNA 2021 - MŠE SVATÁ V 18:00 HODIN U SV.MICHAELA, PO VEČERNÍ MŠI SVĚTELNÝ PRŮVOD NA HŘBITOV A POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ.

PŘEDE MŠÍ SVATOU JE MOŽNO SI ZAKOUPIT SVÍCE, KTERÉ BUDEME POUŽÍVAT PŘI PRŮVODU A KTERÉ POTOM MŮŽETE DÁT NA HROB SVÝCH DRAHÝCH ZEMŘELÝCH! Nezapomeňte si s sebou vzít kancionál!

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ DEJ ZEMŘELÝM, PANE, A SVĚTLO VĚČNÉ AŤ JIM SVÍTÍ!

(Od neděle 31.10. od večerní mše svaté v 18 hodin až do soboty 6.11. do ranní mše svaté v 7 hodin budou bohoslužby probíhat v kostele sv. Michaela. Od soboty 6.11.2021 večerní mše svaté v 18 hodin všechny mše svaté v kostele Svatého Ducha)


Aktualizováno 23.10.2021 20:44
 

Kurz pro dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách

Tisk PDF

První setkání Kurzu pro dobrovolníky ve zdravotnictví a sociálních službách se uskuteční v sobotu 13. listopadu ve farní místnosti pod kostelem - podrobnosti na plakátku v příloze.

Aktualizováno 19.10.2021 20:43
 

Adventní duchovní obnova

Tisk PDF

Zveme na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU v sobotu 20. listopadu ve farní místnosti pod kostelem - podrobnosti na plakátku v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (DUCHOVNÍ OBNOVA SM 2021.pdf)Adventní duchovní obnova287 Kb19.10.2021 20:36
Aktualizováno 19.10.2021 20:39
 

Michael - Svatý Duch - hody 2021

Tisk PDF

Farní časopis Michael - Svatý Duch č. 104 - hody 2021 - vychází na neděli 3.10.2021 - naleznete v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Michael 104.pdf)Michael - Svatý Duch - hody 20211030 Kb26.9.2021 20:54
Aktualizováno 26.9.2021 20:54
 

Nabídka - říjen 2021

Tisk PDF

Nabídka akcí na měsíc říjen:

Příloha 1 - Noční eucharistické procesí na Svatý Hostýn 1.10.2021

Příloha 2 - Kurz TEOLOGIE V PRAKTICKÉM ŽIVOTĚ

Příloha 3 - Růžencová pouť Uh. Brod 2.-3.10.2021

Příloha 4 - Pouť Policie ČR 7.10.2021

Příloha 5 - Setkání lektorů 23.10.2021

Příloha 6 - Pastýřský list k zahájení synodální cesty

Aktualizováno 25.9.2021 20:22
 

Katecheze Dobrého pastýře 2021/2022

Tisk PDF

Časový plán KATECHEZÍ DOBRÉHO PASTÝŘE pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let v atriu pod kostelem Sv. Ducha ve Starém Městě v příloze.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (časový plán.pdf)ČASOVÝ PLÁN KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE (PDF)122 Kb18.9.2021 20:32
Aktualizováno 18.9.2021 20:31
 

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

Tisk PDF

Milí rodiče, srdečně vás zdravím. Prázdniny uběhnou rychle a začneme další školní rok. V neděli 5. září 2021 ve 14.00 hod. budeme při mši sv. v novém kostele Svatého Ducha ve Starém Městě prosit Pána Boha o dary Ducha Svatého pro nový školní rok 2021/2022. Všem učitelům, vychovatelům, žákům a studentům budeme vyprošovat požehnání. Zvláštní požehnání dostanou prvňáčci. Jako křesťanští rodiče naplňte svůj slib, který jste Bohu při křtu svých dětí před církví dali: „že dítě vychováte ve víře v Pána Ježíše, že ho budete učit milovat Boha a bližního, jak nám to sám Ježíš přikázal“. Umožněte svému dítěti seznámit se se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami praktického křesťanského života. A při plánování jakýchkoliv nepovinných dobrovolných aktivit svých dětí (kroužky, nepovinné předměty, hudební – výtvarná – výchova, sport…) dejte, prosím, přednost vyučování náboženství právě v té skupině, do které vaše dítě podle věku patří. Farnost nabízí také aktivity mimo školní vyučování: nedělní „rodinná“ mše sv. v 10:00 hodin: vstupy pro předškoláky a školní děti, soutěže v adventní a postní době, pro chlapce ministrování, pro děvčata i chlapce zpívání ve scholičce, pro deváťáky a středoškoláky společenství mládeže. Výuka začne v pondělí 13. září 2021!

PONDĚLÍ: ZÁKLADNÍ ŠKOLA – NÁMĚSTÍ HRDINŮ 715:

1. třída: 12.15 – 13.00 hodin (Mgr.Věra Řešetková),

2. třída: 13.15 – 14.00 hodin (Jana Němcová),

3. třída: 13.00 – 13.45 hodin (P. Miroslav),

4. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Ing. Jitka Foltýnková),

5. třída: 14.00 – 14.45 hodin (Jana Němcová)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA – KOMENSKÉHO 1720:

6. – 7. třída: středa 13.45 – 14.30 hodin (Mgr.Jana Vandová),

8. - 9. třída: pondělí 14.00 – 14.45 hodin (P.Miroslav).

Přihlášku naleznete v příloze.
Aktualizováno 28.8.2021 20:42
 

Primiční mše svatá P. Michala Staufčíka

Tisk PDF

Záznam TV Noe z primiční mše svaté P. Michala Staufčíka v sobotu 10. července zde.

Aktualizováno 29.7.2021 21:16
 

Dary na vitráže v kostele

Tisk PDF

PROSBA O DARY NA VITRÁŽE V KOSTELE: Postupně budeme přidávat další okna vitráží v novém kostele. Prosíme o dary na tento účel! 1 okno vitráže stojí 90 000,- Kč. Je možné přispět celou částkou nebo 45000,- příp. 30 000,-Kč. Peníze můžete posílat také na účet 1542369309/0800 u ČS a.s., do zprávy pro příjemce uveďte: VITRÁŽE. Děkujeme za Vaši štědrost!

altaltalt

Aktualizováno 27.3.2021 19:31
 

Modlitba proti pandemii

Tisk PDF

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků

Amen. Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!


Aktualizováno 17.10.2020 18:09
 


Strana 1 z 2
Aktuality
Michael - Svatý Duch - primice 2021 - 12. 6. 2021
Farní časopis Michael - Svatý Duch č. 103 - primice 2021 - vychází v neděli 13.6.2021 - naleznete v příloze.
 
Výsledky voleb do pastorační a ekonomické rady - 5. 6. 2021
VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY (NA OBDOBÍ 2021-2025) NEDĚLE 23.5.2021VÝSLEDKY VOLEB: 6 ZVOLENÝCH KANDIDÁTŮ:počet hlasů - kandidát:147 HORÁK Milan, Bc. (1.)139 GIESL...
 
Velikonoční přání 2021 - 4. 4. 2021
V příloze naleznete přání k Velikonocům od otce Miroslava.
 
Primice Michala Staufčíka - 27. 3. 2021
Příprava: Kdo by měl zájem pomoci s pořadatelskou službou nebo pečením primičního cukroví, ať se přihlásí u otce...
 
Michael - Svatý Duch - Velikonoce 2021 - 21. 3. 2021
Farní časopis Michael - Svatý Duch č. 102 - Velikonoce 2021 - vychází na Květnou neděli 28.3.2021 - naleznete v příloze.
 

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
23. 10. 2021 19:44

Počítadlo přístupů

Počet zobrazení článků : 806610

Svátek

Občanský:
Státní svátek - Den vzniku samostatného československého státu (1918)
Církevní:
Svátek sv. Šimona a Judy
Liturgický:

Fotogalerie