Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Historie

Nález prvního kostela

Tisk PDF

V roce 1948 byla staroměstská lokalita zařazena do systematického celostátního archeologického výzkumu. Na počátku archeologických vykopávek v roce 1949 byly V.Hrubým objeveny základy kostela v lokalitě „Na valách“.  Byly nalezeny pozůstatky první zděné stavby slovanské architektury z doby Velké Moravy, která byla prohlášena za národní kulturní památku.

Aktualizováno 14.5.2010 14:08 Celý článek...
 

Počátky archeologických výzkumů

Tisk PDF

V odborné literatuře se objevuje první zmínka o lokalitě "Na valách" roku 1862 od Vincence Brandla, který vyslovuje domněnku o možnosti existence Velkomoravského Velehradu v této lokalitě. Učitel František Myklík v roce 1887 provedl "Na valách" několik zkušebních archeologických sond, v jedné sondě nalezl lidskou lebku, a přesto prohlásil, že je to "místo netknuté rukou". K jeho závěru se připojil i M.Kříž, který na tomto území rovněž prováděl roku 1889 průzkum. Jejich závěry přejal zemský konzervátor, Inocenc Ladislav Červinka, a použil je k negaci historického významu Starého Města v době Velkomoravské říše (HRUBÝ, V. 1955, s.40-41).

Aktualizováno 14.5.2010 14:08 Celý článek...
 


Strana 2 z 2

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
8. 4. 2021 16:25