Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Farní rada Hospodaření ve farnosti 2001-2009

Hospodaření ve farnosti 2001-2009

Tisk PDF

Snažíme se o to, aby hospodaření farnosti bylo co nejvíce transparentní a mohl do něj kdokoliv nahlédnout. Proto jsme pro vás připravili přehlednou tabulku zachycující hospodaření farnosti v letech 2001 až 2009. Rovněž se můžete podívat na využití finančních prostředků na stavbu nového kostela. Uvedené částky jsou v korunách.

Hospodaření farnosti v roce: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
celkové příjmy
(jedná se nedělní sbírky a úroky z účtu)
375 434 308 817 256 481 317 642 284 734 235 364 258 096 355 373 322 142
celkové výdaje: 456 008 315 043 242 312 288 662 295 119 287 933 241 224 435 265 315 194
- výdaje na bohoslužebné, tj. na hostie, svíčky, květiny, a ostatní bohoslužebné a katechetické pomůcky 18 593 9 441 14 787 17 910 12 938 17 001 16 493 36 141 53 690
- výdaje spojené s provozem fary a kostela: např. elektřina, plyn, voda, telefon, pojistné, kopírování 151 179 120 992 101 737 127 000 118 642 170 428 94 218 131 424 62 016
- na opravné práce 0 0 0 0 0 0 30 646 5 353 20 547
- povinné sbírky - na misie, haléř sv. Petra, kněžský seminář, odvod diecézi atd. 67 767 66 920 58 385 55 024 58 405 52 745 57 100 114 800 133 824
- dobrovolné sbírky darované mimo farnost (na Charitu, církevní školství, setkání mládeže, růžencové zastavení) 186 320 112 870 57 730 73 570 87 760 28 500 28 800 124 630 42 514
- za ostatní výdaje - poplatky za účet, poštovní poplatky, mimořádné výdaje apod. 32 149 4 820 9 673 15 158 17 374 19 259 13 987 22 917 2 600
 
Stavba nového kostela sv. Ducha: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
stav účtu k 1.1 1 342 971 1 984 072 1 916 671 388 134 2 294 427 170 423 315 233 2 509 653 2 093 085
celkové příjmy (vč. úroků): 5 060 146 4 914 492 4 143 896 2 976 226 3 165 154 7 672 259 4 546 855 4 160 210 788 690
- pravidelné sbírky v kostele 578 050 614 340 615 850 636 630 728 806 708 056 712 937 564 497 496 082
- veřejné sbírky ve městě 750 254 1 029 160 807 129 793 012 818 574 843 590 1 305 106 0 0
- dary 1 728 980 1 257 936 700 631 961 654 1 610 730 1 550 971 2 016 596 3 523 811 258 400
- příspěvek od města 2 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 4 500 000 500 000 0 0
celkové výdaje: 6 363 717 5 800 842 4 402 637 1 738 244 5 220 152 5 653 609 4 741 141 6 356 960 372 122
- přímé stavební 5 920 000 5 097 131 4 203 679 1 421 975 4 948 553 5 368 203 4 389 121 5 559 048 0
- nepřímé se stavbou související 443 717 703 711 198 958 316 269 271 599 285 406 352 020 797 912 372 122
stav účtu k 31.12 39 400 1 342 971 1 984 072 1 916 671 388 134 2 294 427 170 423 315 233 2 509 693
Aktualizováno 14.5.2010 14:06  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
26. 5. 2023 7:38