Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Farní rada Výroční zpráva 2007

Výroční zpráva 2007

Tisk PDF

Máme kříž! Ne, to není lamentace nad nesnázemi výstavby Božího domu! To je zvolání o symbolu, který jsme si letos vystavěli!

Každý kostel v sobě skrývá řadu symbolů, které hovoří o víře lidí, kteří kostel stavěli, symbolů, které hovoří o světci, jemuž bude kostel zasvěcen a o vztahu věřících k tomuto světci, symbolů, které dávají svědectví o lidech, kteří stavbou kostela žili. Nám se podařilo vybudovat ve věžích velký, zřetelný a všem srozumitelný symbol - kříž. Je snad pro křesťana nějaký jiný, významnější, důležitější symbol víry, než je tvar dvou zkřížených dřev, na nichž nám Kristus nabídl naši spásu? Tento symbol již budeme mít na očích po celou dobu výstavby.

Když jsme začátkem tohoto roku připravovali další část výstavby, velmi jsme zvažovali nabídky firem, které by chtěly s výstavbou pokračovat. Nakonec jsme rozhodli svěřit výstavbu v tomto roce firmě PROMONT našeho farníka, pana Budaře. Jeho firma se nemohla honosit exkluzivními stavbami tak jako firma předešlá, ale dokázala, že když si stavitel vezme takovou stavbu jako svou osobní věc, vynahradí to mnohaleté zkušenosti. Tak jsme, kromě výhodné ceny a kvalitní výstavby věží, získali možnost dostat se na vrcholek rozestavěných věží výtahem, prohlédnout si stavbu kostela zblízka, prohlédnout si malebné okolí i vzdálené panorama z výšky našich věží. Zbourání nehezkého skladu, který zakrýval výhled na stavbu kostela, a úprava terénu kolem stavby velmi zlepšily vzhled okolí našeho kostela. Toto dílo bylo rovněž v režii firmy PROMONT.

V současnosti jsou věže vystavěny do výše 37 m nad přilehlými ulicemi, zbývá tedy dostavět 6 metrů. Výstavba se zbrzdila kvůli dlouhodobě špatnému počasí, přesto však pokračuje, třebaže nižším tempem. Normální Staroměšťan si ani neuvědomuje, když dole „je ošklivo", jak to vypadá „tam nahoře". V neustálém silném větru, ještě za občasného deště, se musí pracovníci stavby skutečně přemáhat, aby překonali prochlazení a pokračovali v práci. Nad kvalitou práce a dodržováním norem bdí skutečně zkušený stavební dozor, který si k odsouhlasení náročnějších otázek ještě zve projektanta, který věže projektoval.

Naším cílem je dokončit věže v první čtvrtletí příštího roku, pokud nám v tom mimořádně nepříznivé počasí nezabrání. Pak budeme pokračovat nosnou konstrukcí hlavní kostelní lodi, hned jak budou vyjasněny statické výpočty.

V nejbližší době budeme seznámeni s prvními návrhy liturgických předmětů – svatostánku, obětního stolu, ambonu, křtitelnice, kropenky a dalších od akademického sochaře Otmara Olivy. Plánujeme, že tyto návrhy budou následně vystaveny ke shlédnutí i ostatní veřejnosti.

Kolik nás letošní výstavba stála? Rozpočet na tuto etapu činí 5 415 569,- Kč. Z toho nám firma PROMONT prozatím vyúčtovala 4 203 679,- Kč. K dokončení etapy zbývá uhradit 1 211 890,- Kč. Na stavbu v letošním roce nám staroměstská radnice přispěla částkou 2 milionů Kč, uherskohradišťská Nadace děti-kultura-sport poskytla z církevního grantu dotaci 200 tisíc Kč, dále řada nejmenovaných dárců a sponzorů a v neposlední řadě vy, farníci a příznivci stavby našeho kostela, kteří přispíváte v kostelních sbírkách i ve veřejných sbírkách ve Starém Městě.

Je naší čestnou povinností poděkovat všem, kteří naši stavbu podpořili finančně, poděkovat skutečně obětavým farníkům, kteří dvakrát do roka navštěvují dům od domu a do kasiček sbírají příspěvky veřejné sbírky, nebo také nevděčné poznámky některých z těch, kteří prozatím považují náš kostel za cosi zbytečného. Děkujeme firmě PROMONT za příkladně odpovědný a tvořivý přístup při výstavbě, za úspěšné plnění svěřené zakázky. Děkujeme všem, kteří naši stavbu podporují materiálně, osobní pomocí, přímluvou, modlitbou ...

Při jednom rozhovoru s P. Vojtěchem Šímou, rektorem Arcibiskupského kněžského semináře, a také bývalého stavitele farního kostela v Otrokovicích, nám tento skutečně zkušený duchovní vysvětlil důležitost výstavby kostela. Pochopili jsme, že výstavba kostela je proces, který je pro farnost a stmelení jejího společenství stejně důležitý jako vlastní dostavěný kostel, který již může farnost běžně využívat.

Važme si tedy toho, že můžeme Boží dům stavět! Není to běžná věc. Našim předkům to sto let nebylo umožněno.

Ing. František Křivák

Napsali o nás:
Aktualizováno 5.11.2019 22:39  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
17. 2. 2024 19:48