Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Dopis spoluobčanům květen 2010

Dopis spoluobčanům květen 2010

Tisk PDF

Vážení a milí spoluobčané,

na úvod tohoto dopisu chci každému z Vás popřát krásný májový čas. Měsíc květen je zpravidla naplněn vysokou pestrostí aktivit. Staré Město nevyjímaje. Například v naší farnosti 1. května proběhl už šestý ročník cykloakce „Putování po památkách“. Z toho, co nám zanechali předkové a na základě jejich víry, jejich vztahů ke kořenům, vlasti, můžeme čerpat i dodnes. Často procházíme či projíždíme kolem různých památek bez povšimnutí a přitom nám kolikrát nedochází, že tyto památky, které oni postavili, se vždy pojily k důležitým událostem jejich života. Byly projevem vděčnosti, výrazem úcty, či prosby k Bohu, jehož působení si ve svém životě hodně uvědomovali. Letošní ročník trasy dlouhé 30 km (Huštěnovice, Kudlovice, Halenkovice, Spytihněv) byl zakončen ve Starém Městě, v místech, kde po dokončení stavby bude stát Svatostánek, kde budou probíhat mše. V prostorách budoucího kostela, ve světle prozatím osmiletého úsilí, překážek, modliteb i finančních darů, v kruhovém půdorysu 12 sloupů (jako symbolu 12 apoštolů), pod železnou konstrukcí střechy, pod širým nebem - tady jsme více než kdy jindy, pocítili jednotu lásky a milosrdenství.

Přítomni byli i další farníci, spoluobčané, kteří se cykloputování nezúčastnili. Povzbudivé bylo zastoupení snad všech generací, od mladých rodin s malými dětmi, předškoláky, přes dvacátníky, třicátníky, až po střední i starší generaci. Pro nejmenší byly připraveny různé soutěže, hry. Nechybělo občerstvení pro všechny. Po mši svaté, o patro níž, v budoucím polyfunkčním sále, proběhla asi půlhodinová multimediální prezentace o historii farnosti Staré Město, původu záměru stavby tohoto kostela až do prozatím současné situace. Byly také představeny nové webové stránky (http://www.stavimekostel.cz/). Informace lze získat i na dalších webových stránkách farnosti Starého Města (kde budou umístěny také fotografie z letošního putování po památkách): http://www.farnoststaremesto.cz/. Velké povzbuzení bylo vidět na tvářích všech, kdo v ten krásný májový den byli přítomni. Z uvedeného svědectví vyplývá, že všechno, co doposud do stavby nového kostela svatého Ducha bylo vloženo, se neminulo účinkem. Už teď na tom místě spočívá požehnání! Správně označujeme toto místo, jako budoucí duchovně – kulturní centrum Starého Města. Celá symbolika stavby vyjadřuje jednotu a harmonii. Akademický malíř Jan Jemelka vzpomíná: „Když jsem na Slavnosti žehnání staveniště v roce 2000 neočekávaně zahlédl mezi lidmi otce Tomáše Špidlíka, uvěřil jsem ve správnost rozhodnutí postavit zde chrám. Ucítil jsem vanutí Ducha svatého. Když jsem nedávno stál pod věžemi uprostřed prostoru vymezeného dvanácti sloupy, nesoucími prstenec nebe, viděl jsem krásu, byl jsem naplněn děkovnou modlitbou za toto mimořádné místo s kořeny naší identity. Když můžu vzkázat upřímné slovo, přichází: Věřím v dědictví otců, i nové Staré Město.“ Milí spoluobčané, v letošním roce bychom rádi pokryli konstrukci střechy krytinou a realizovali kopuli, která bude střechou procházet. Spojme, prosím, znovu své síly k tomuto dílu. Chci Vás poprosit o finanční dar na další pokračování stavby. Přidáme tento dar ke sbírkám v kostele a darům fyzických a právnických osob. Veřejná sbírka je vyhlášena od 17.května do 23.května 2010, kdy Vás navštíví dobrovolníci farnosti. V modlitbě pamatujeme při bohoslužbách na všechny dárce a od Boha jim vyprošujeme požehnání a stálou ochranu. Poskytnutým darem si můžete snížit platbu daně z příjmu dle § 20, odst. 8 zákona č. 586/92 sb. o daních z příjmů.

Bůh ať žehná každému z Vás a Vaše srdce naplňuje pokojem a optimismem!

Staré Město, květen 2010

P. Mgr. Miroslav Suchomel,

farář, duchovní otec farnosti

Aktualizováno 31.10.2011 15:50  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
2. 10. 2023 7:24