Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Stavba kostela Průběžná zpráva 2004

Průběžná zpráva 2004

Tisk PDF

Zahájení vlastních stavebních prací předcházela příprava v podobě přesunů zeminy, při kterých téměř zmizela nevzhledná hromada, která už od roku 2002 "zdobila" Dvorek. Zemina nebyla nikam odvezena, pouze stroje firem RYBÁRIK a SLUŽBY MĚSTA materiál z hromady použily na obsyp a zahutnění kolem dohotovených částí stavby.

V polovině srpna se na staveništi objevila další stavební firma, která jako vítěz výběrového řízení, nastoupila po firmě SOPOS, aby postavila jedno patro našeho kostela. Je to POZEMNÍ STAVITELSTVÍ, a.s. Zlín. Stavbyvedoucím je zkušený, "ostřílený" stavitel p. Hrůza, mistrem stavební skupiny je p. Marek, který má také řadu zkušeností i se stavbami přímo u nás ve Starém Městě. Kromě zkušených pracovníků s sebou firma přivezla řadu mechanizmů a kvalitní bednění, které musí splnit požadavky na kvalitu postavených konstrukcí. Její stavební jeřáb je z okolí Dvorku dobře viditelný, stejně jako neustálý ruch na staveništi. První podzemní podlaží našeho kostela, v němž se nachází již několikrát vzpomínaný "polyfunkční sál", je i podle názoru zkušených pracovníků firmy velmi složité dílo, náročné na odbornost provedení. Vyžaduje mnoho velmi přesné práce, aby bylo postaveno přesně podle vize architekta Goropevšeka. Je náročné na pracnost i na objem stavebního materiálu.

Také je trochu paradoxem, že přestože hovoříme o podzemním podlaží, bude se vypínat zhruba pět metrů nad okolním terénem. Bude působit vzdušným dojmem. Ze strany silnice bude viditelná zaoblená stěna sálu pro prezentaci archeologických nálezů. Ve vlastním polyfunkčním sále bude dominovat 20 sloupů nesoucích členitý strop. Pouze z východní a západní strany bude tento prostor uzavřen věžemi a vzpomínaným půlkruhovým sálem pro archeologické artefakty. Je dalším paradoxem, že hlavní chrámová loď - místo skutečného konání bohoslužeb, která se bude nacházet nad polyfunkčním sálem - je po stránce monolitických železobetonových konstrukcí levnější a jednodušší, co do pracnosti, i co do objemu stavebních materiálů. Budou zde náročnější, převážně prosklené stěny. Podle smlouvy, kterou jsme s Pozemním stavitelstvím uzavřeli, postaví firma betonové konstrukce podlaží "polyfunkčního sálu" dokonce tohoto roku. Přejme pracovníkům stavební firmy, aby se jim práce dařila, šla jim dobře od ruky, aby jim napomáhalo i příznivé počasí a dokončili svěřenou část díla k naší i svojí spokojenosti.

Souběžně s Pozemním stavitelstvím se na staveništi objevila ještě jedna, tentokrát domácí, firma PROMONT našeho občana a farníka pana Budaře. Jeho pracovníci v rychlosti vybudovali první větev kanalizační přípojky, tu nejdůležitější, která vede do veřejné kanalizace a umožňuje napojení dalších kanalizačních větví od kostela, od fary i z okolních ploch kostela. Je to již třetí stavební akce firmy pana Budaře na našem kostele (poprvé to byla kanalizační přeložka, podruhé vodovodní přípojka). Mnohé díky této firmě a jejímu majiteli za obětavou pomoc a přání, aby se jim v jejich činnosti dařilo.

Upřímné díky všem, kteří ve své velkorysosti tuto stavbu občanské vybavenosti, která je určitým znakem kulturní a duchovní vyspělosti v obci, ve městě, v oblasti, jakýmkoliv způsobem podporují.

František Křivák

 

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
5. 7. 2022 17:23