Logo

Farnost Staré Město

Římskokatolická farnost archanděla Michaela ve Starém Městě

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Hlavní Život ve farnosti Zemřel P. František Adamec

Zemřel P. František Adamec

Tisk PDF

V úterý 15.11.2011 zemřel ve věku nedožitých 90 let P. František Adamec, který nějakou dobu působil i v naší farnosti. V příloze se můžete podívat na parte nebo můžete nahlédnout do fotogalerie.

Text rozloučení s kanovníkem otcem Františkem Adamcem:

Chvála Kristu. V zastoupení farnosti Staré Město se loučím se zesnulým otcem kanovníkem P. Františkem Adamcem. S pokorou a vděčností děkujeme Nejsvětější Trojici a P. Marii za jeho plodnou kněžskou službu v naší farnosti, která byla pro nás Božím obdarováním, posvěcením a darem Boží Prozřetelnosti. V době jeho působení v naší farnosti od roku 1968 až do roku 1975 jako zástupce Pána Ježíše Krista i jako Boží služebník s námi prožíval i kromě radosti i těžké životní zkoušky, ovlivněné zásahy tehdejší vládnoucí moci. S Boží pomocí jsme všechny zkoušky překonali a svými postoji Boha oslavovali.

Otče Františku, Vaším kněžským životem jste potvrdil oddanost Bohu, papeži i Božímu lidu a svým příkladem nám pomáhal podílet se na budování mystického Těla Kristova. Věřící staroměstské farnosti děkují Bohu s vděčností za Vaše působení, že Vaší zásluhou byla v roce 1968 obnovena v našem městě farnost, která byla rozhodnutím tehdejších vládnoucích úřadů zrušena kvůli provedení archeologického výzkumu v kostele sv. Michaela. Převedena byla do Uherského Hradiště. Byla zabrána i budova fary pro školní družinu. Zesnulý otec František Adamec se s nevšední iniciativou zasloužil o to, aby po skončení archeologického výzkumu došlo k postupnému obnovení kostela sv. Michaela pro konání bohoslužeb. Musela se opravit střecha, zhotovit nové podlahy.

Jeho zásluhou se uskutečnila liturgická obnova podle 2. vatikánského koncilu, která byla proveden a nejen v liturgii, ale i zhotovením nového oltáře se svatostánkem. Dalším jeho činem bylo opravení kaple sv. Jana Křtitele, u které byla vyměněna střecha, zhotovena nová stolice pro zvony včetně montáže elektrického zvonění zvonů a pořízen nový zvon sv. Gorazda. V dalším období začal s přípravou na stavbu nového kostela hledáním vhodných pozemků s možností vykoupení od majitelů. U několika architektů nechal vypracovat návrhy stavby nového kostela .

Otec František nezajišťoval jen skutečné potřeby věřících, ale hlavně se zasazoval o posílení duchovních hodnot ve farnosti. Tento záměr již plně nerealizoval, protože byl přeložen na nové působiště do farnosti Vacenovice. Na bývalou farnost nezapomněl. Po mnoha letech koncelebroval při mši sv., po které bylo žehnáno staveniště nového kostela sv. Ducha. Po změně politických poměrů daroval na podporu stavby nového kostela značnou finanční částku z odškodnění za vězení v době nesvobody.

Staroměstská farnost děkuje Bohu za jeho působení v této farnosti a za všechno, co pro farnost vykonal. S vděčností v modlitbách budeme pamatovat na zemřelého otce Františka a prosit dobrotivého a milosrdného Boha, aby jej odměnil věčnou láskou, radostí a slávou v nebi. Amen.

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (Parte_Adamec.jpg)Parte P. František Adamec89 Kb19.11.2011 16:06
Aktualizováno 13.12.2011 9:11  

Hlavní nabídka

Aktualizace

Datum poslední změny:
27. 11. 2023 19:07